Jernbanen er blitt en elv

Jernbanen er blitt en elv

Oversvømmelse på Dovrebanen

Jernbaneverket la i dag, torsdag 23. mai, ut denne dagsferske filmen av jernbanesporet mellom Hundorp og Fron stasjon. Det trenger vel ikke å nevnes, men her er altså jernbanen stengt for trafikk.

Andre steder med problemer i forbindelse med flom på Dovrebanen i dag:

- På strekningen Eidsvoll-Hamar er det, så langt, identifisert 14 punkter/delstrekninger med tiltaksbehov. Av disse er 3 stk. stoppende med behov for tyngre tiltak.

- På strekningen Hamar-Lillehammer er det, så langt, identifisert 9 punkter/delstrekninger med tiltaksbehov. Av disse er 4 stk. stoppende med behov for tyngre tiltak.

- På strekningen Lillehammer-Dombås er det ,så langt, identifisert 39 punkter/delstrekninger med tiltaksbehov. Av disse er ca. 25 stoppende feil med behov for tyngre tiltak.

- Situasjonen nord for Ringebu er fortsatt noe uavklart når det gjelder antall punkter/delstrekninger med tiltaksbehov.

Forsiden nå