Follobanen ved Oslo S.
Follobanen ved Oslo S.

Implenia har signert Follobane- kontrakt

Kontrakten har en verdi på 56,6 mill. kroner og omfatter arbeider ved Middelalderparken og Loenga i Gamlebyen.

Avtalen, ble inngått onsdag 11. april.

- Vi er glad for å ha Implenia med på laget. Det er en entreprenør med stor kunnskap og lang erfaring fra lignende jobber, sier leder for anskaffelser Jan Vormeland i Jernbaneverket.

Arbeidene skal begynne i april 2013 og avsluttes høsten 2013. Follobanens hovedarbeider starter opp sommeren/høsten i 2014.

 

Omfattende arbeider

Jernbaneverket starter denne våren opp med forberedende arbeider til utbygging av Follobanen både ved Oslo S, på Åsland og i Ski. De forskjellige forberedende arbeidene vil fortsette helt frem til oppstart for hovedarbeidene i 2014.

Kontrakten mellom Jernbaneverket og Implenia er omfattende og innebærer blant annet:
- ombygning av spor og føringsveier på Loenga og Sjursøya
- fundament for midlertidige bruer på Østfoldbanen
- graving i forbindelse med arkeologiske undersøkelser sør for Bispegata
- kabelomlegning for blant annet signal, tele og sterkstrøm.

Arbeidene, som begynner i april 2013 og avsluttes høsten 2013, vil i hovedsak foregå i det såkalte Klypen-området gjennom Middelalderparken ned til Loenga.

Første med to løp

Follobanen som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid vil gi økt kapasitet, kortere reisetid og bedre punktlighet på en av Norges tettest trafikkerte strekninger.

Etter utbyggingen blir det mulig å kjøre tog mellom Oslo og Ski på 11 minutter. Follobanen får Norges lengste jernbanetunnel på ca. 19 km og blir den første jernbanetunnelen i Norge med to separate løp.

Forsiden nå