Foredragsholdere fra venstre: Hallgeir Langeland (SV), Frode Nilsen (LNS, møteleder), Asgeir Loftsson (Istak), Felix Amberg (Amberg Engeneering AG), Lars Aksnes (Statens vegvesen), Albert Hæhre (Hæhre Gruppen) og Nils Hæstad (Veidekke).
Foredragsholdere fra venstre: Hallgeir Langeland (SV), Frode Nilsen (LNS, møteleder), Asgeir Loftsson (Istak), Felix Amberg (Amberg Engeneering AG), Lars Aksnes (Statens vegvesen), Albert Hæhre (Hæhre Gruppen) og Nils Hæstad (Veidekke).

Kampen om honningkrukka Norge

Mange ville delta på NFF-møtet da utenlandske aktører på det norske anleggsmarkedet skulle diskuteres.

Onsdag kveld (22. august) inviterte Internasjonal Komité i Norsk Forenings for Fjellsprengningsteknikk (NFF) til Internasjonalt Forum. Tema i år var den sterke utenlandske interessen for anleggsarbeider i Norge, også omtalt som honningkrukka i Europa.

Er det en trussel for norske entreprenører? Kan «vi» gjøre den pågående og omfattende infrastrukturjobben her i Norge selv? Blir konkurransen på like vilkår om utenlandske entreprenører vinner prosjekter i Norge?

Dette var noen av spørsmålene som ble reist, og meningene var blant foredragsholderne var ulike - alt ettersom hvilket selskap de representerte.

Ja til utlendinger

Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS er leder av Internasjonal Komité, og åpnet møtet. Nilsen sa at mange ønsker utenlandske entreprenører velkommen, og at norske og utenlandske entreprenører garantert har mye å lære av hverandre. Før han ga ordet til første foredragsholder, la Nilsen til at det er en forutsetning at utenlandske og norske entreprenører konkurrerer på like vilkår. Sjefen i LNS sier det er byggherrer og myndigheter som må sette klare premisser for aktørene, og sørge for at regler og retningslinjer følges.

Lars Aksnes fra Statens Vegvesen.
Lars Aksnes fra Statens Vegvesen.

Harald Nikolaisen i Jernbaneverket og Lars Aksnes i Statens Vegvesen ga klart uttrykk for at vi trenger konkurranse fra utlandet. Nikolaisen kunne fortelle at kontraktene fra Jernbaneverket de senere årene er oppjustert fra området rundt 200-500 millioner kroner, til 1-1,5 milliarder. Denne modellen gir etter deres erfaringer flere meter skinner for pengene. Han la til at utlendingens oppmerksomhet vekkes til fulle når kontraktene ligger på én til tre milliarder kroner.

Aksnes sier utenlandske entreprenører på veisiden er villige til å pakke sakene og sette kursen nordover for kontrakter på mindre enn 100 millioner kroner. Aksnes tror interessen for «så små» kontrakter begrunnes i at de utenlandske entreprenørene ønsker et fotfeste i landet, og dermed står sterkere rustet når nye oppdrag kommer ut på anbud.

- Om vi skal satse tøffere på vei, bane og kanskje flyplasser, er spørsmålet hva som skjer om vi får 45% økning på rammen i NTP, sier Aksnes.

Hæhre bekymret

Albert Hæhre fra Hæhre Gruppen.
Albert Hæhre fra Hæhre Gruppen.

Albert Hæhre i Hæhre Gruppen, sier flere store aktører i bransjen melder om god kapasitet og frykter permitteringer om de ikke vinner et stort prosjekt snart. Hæhre frykter fremst av alt at taperen blir den norske fagarbeideren som kan bli presset ut av langt dårligere betalte utlendinger, og at norsk kompetanse forvitrer. Albert Hæhre er redd kostnader blant utenlandske selskap kan bli redusert på områder som lønn, innkvartering, gratis hjemreiser, arbeidstid etc. Hæhres kilder sier at entreprenører registrert i Øst-Europa enkelt kan omgå norske regler. Han frykter dette kan gi en konkurransevridning i bransjen, og at det går ut over rekruttering og kompetanse.

- En påstand om den norske entreprenøren er at denne tjener for mye, og vil bli erstattet av en utenlandsk arbeider. Det er noe av det farligste for bransjen. Vi er en voksen bransje (i alder, red.anm) og tåler ikke å miste flere årskull, tordner Hæhre.

Welcome to Norway

Nils Hæstad fra Veidekke har som i likhet med Hæhre en kjempekontrakt i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Forskjellen er at Veidekke har kontrakten sammen med tyske Hochtief, mens Hæhre har «sin» parsell alene. Veidekke er Norges største entreprenør, og Hæstad sier jobben langs E6 ikke alene er noe problem for Veidekke å løse.

- Det er totalen med denne jobben og de andre 50 prosjektene vi har som er utfordrende. De største tapsprosjektene vi har hatt, har kommet når vi tuller med egen gjennomføringsevne, sier Hæstad som én forklaring på samarbeidet med den tyske entreprenørgiganten.

Etter at SV-politiker Hallgeir Langeland hadde hatt det siste innlegget, og fra politisk hold i Norge sagt «Welcome to Norway», avsluttet Nilsen møtet og sa ettertenksomt at her var det mange meninger og poenger som hver og en kunne ta med seg hjem og tenke over.

Forsiden nå