- Kan bygge ny E39 Ålgård-Søgne til halve prisen

- Kan bygge ny E39 Ålgård-Søgne til halve prisen

Private aktører har kommet med en alternativ ny firefelts E39-trasé mellom Ålgård i Rogaland og Søgne i Vest-Agder. Forslaget til ny E39 fra Statens vegvesen mener de har for mange ulemper.

Rune Gjerdrem er teknolog og initiativtaker til den alternative E39 (grønt på bildet til høyre). Han mener hans forslag har mange fordeler i forhold til Statens vegvesens forslag til Samferdselsdepartementet (markert med rødt):

1.Byggekostnadene blir redusert med 50%.

2.Trafikken går uforstyrret på gamle E39 mens den nye traseen bygges. Erfaring viser at det blir færre ulykker i byggeperioden av helt nye veitraseer i forhold til å oppgradere de trafikkerte gamle.

3.Den alternative traseen går nærmere der folk flest i området bor.

4.Reduserer presset på dyrket mark og skaper mindre jordvernproblematikk.

 

Forsiden nå