– Nå kan vi fortsette med blanke kort, sier Frode Nilsen i NLS
– Nå kan vi fortsette med blanke kort, sier Frode Nilsen i NLS

- Kan ikke fortsette å være uvenner

Tvisten mellom Store Norske og LNS er løst.

 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og entreprenørselskapet LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS og datterselskapet LNS Spitsbergen AS) har inngått en forliksavtale som avslutter alle krav og motkrav etter at Store Norske terminerte avtalen med LNS pr 1. september 2011. Dermed avblåses den berammede voldgiftssaken  i september.

Store Norske-direktør Per Andersson glede seg til å starte med blanke ark.
Store Norske-direktør Per Andersson glede seg til å starte med blanke ark.

- Vi har definert oss som et selskap med sterk satsing både på gruvevirksomhet og entreprenørvirksomhet i arktiske strøk. I dette inngår selvfølgelig fortsatt interesse for satsing på Svalbard hvor vi i mange år har hatt et godt og nært samarbeid med Store Norske Spitsberg Kulkampani AS, blant annet i Sveagruven.  Man kan ikke fortsette å være uvenner med sin oppdragsgiver, og derfor var det nødvendig å sette sluttstrek og rydde denne saken av veien, sier adm. direktør Frode Nilsen i LNS.

- Nå kan vi fortsette med blanke kort.

- Det er enighet om å nullstille situasjonen, for ingen av partene er tjent med å bruke tid på konflikter som har vært. En slik sak er ressurskrevende og tar fokus fra det vi skal konsentrere oss om. Vi har mange utfordringer i kulldriften på Svalbard, og derfor er det godt å kunne fortsette med blanke kort, sier adm. direktør Per Andersson i Store Norske Kulkompani. Han tiltrådte som ny leder av selskapet 1. januar og fikk pågående konflikt rett i fanget.

Bakgrunn for voldgiftssaken

Da Store Norske terminerte avtalen med LNS 1. september 2011 mente entreprenørselskapet termineringen var uberettiget. Det ble reist voldgiftssak med krav om å få gjenoppta arbeidet for Store Norske i Svea, samt erstatning for økonomisk tap. Store Norske fastholdt termineringen, og varslet krav om tilbakebetaling av en del av det vederlag Store Norske tidligere hadde betalt til LNS.

Forliket som er inngått går ut på at begge parter frafaller sine krav uten betaling den ene eller annen vei. Det er dessuten avtalt at Store Norske kjøper LNS' bygningsmasse og maskiner i Svea for 60 millioner kroner. Beløpet er høyere enn LNS' bokførte verdi, men lavere enn hva det ville ha kostet Store Norske å gjenanskaffe disse driftsmidlene, som er nødvendige for driften i Svea.

Partene er ved forliket enige om å legge historien bak seg og rette blikket fremover. Dette innebærer at Store Norske, i samsvar med sitt grunnleggende prinsipp om konkurranseutsetting av oppdrag, vil vurdere nye tilbud fra LNS på lik linje med tilbud fra andre leverandører.

Forliksavtalen regulerer ingen vesentlige forhold utover det som er nevnt i pressemeldingen.

Bakgrunn: Forlik med Jebsen for et år siden

 

Forsiden nå