Kilometerskatt for lastebiler

Kilometerskatt for lastebiler

Danske myndigheter ønsker å innføre ekstra skatt på alle lastebiler over 12 tonn - uansett nasjonalitet.

En kilometeravgift på ca. kroner 1,50 per kilometer vil gi en ekstra inntekt på 2,5 milliarder kroner til den danske stat i året.

Næringslivsorganisasjonen Dansk Industri (DI) har regnet ut at en tredel kommer til å gå til administrasjon. Organisasjonen tror heller ikke at kilometerskatten kommer til å flytte gods fra vei til jernbane, som er et av målene med veiskatten.

DI viser til at det i Tyskland ikke ble fraktet mindre gods på veiene når en liknende skatt ble innført der.

Forsiden nå