Det meste av asfalten skal legges i 2013 og 2014, og veien blir åpnet for trafikantene første oktober 2014.
Det meste av asfalten skal legges i 2013 og 2014, og veien blir åpnet for trafikantene første oktober 2014.

Kjempekontrakter til Veidekke

Skal legge 140.000 tonn asfalt.

På nye E6 langs Mjøsa som bygges av Hæhre, skal det naturligvis legges asfalt, nærmere bestemt 140.000 tonn. Og den er det Veidekke som skal legge.

Verdien på kontrakten, som er en av norgeshistoriens største asfaltkontrakter er på rundt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Størst siden Gardermoen

Hæhre Entreprenør har fått en de tre storkontraktene langs Mjøsa der det skal bygges ny E6 for Statens vegvesen og nytt dobbeltspor for Jernbaneverket. I den forbindelse skal det legges asfalt på den nye 10,5 km lange parsellen med firefelts motorvei, på 7 km fylkesveier og kommunale veier samt i flere veikryss og på tilstøtende områder. Dette oppdraget har nå Veidekke fått.

 - Dette er meg bekjent den største asfaltkontrakten i Norge etter at den nye flyplassen på Gardermoen ble bygget. Det er en krevende jobb med store logistikk¬utfordringer, blant annet med trafikkavvikling tett opp til våre utleggere. På grunn av dokumentasjonskrav har vi investert i ny teknologi med GPS-basert komprimeringsutstyr og varmekameraer, forteller regionsleder Oskar Torgunrud i Veidekke Asfalt.

 Det meste av asfalten skal legges i 2013 og 2014, og veien blir åpnet for trafikantene første oktober 2014.

Skal sikre FV 572

Veidekke har også nettopp sikret seg en annen kontrakt i 100 millionersklassen, nemlig sikring av FV 572 mellom Bruravik og Ulvik i Hardanger. Den kontrakten er verdt 136 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget gjelder prosjektering og bygging av 710 meter ny vei i dagen samt en tunnel på 790 meter inklusive elektro og sikkerhetsutrustning i tunnelen. Dette skal sikre trafikkantene mot skred samt minimere tiden veien er stengt pga skred. Strekningen på 1,5 km omfatter Eddegjelet og Torgilsberget som er de to verste skredpunktene på fylkesveien mellom Bruravik og Ulvik.

 Arbeidene har startet opp, og den nye veien skal stå klar til bruk i oktober 2013.

 

Forsiden nå