Underjordsriggen Sandvik DT1230i benyttes av sveitsiske Marti til driving av en to km lang tunnel like ved Holmestrand.
Underjordsriggen Sandvik DT1230i benyttes av sveitsiske Marti til driving av en to km lang tunnel like ved Holmestrand.

Kjemperigg i tunneljobb

Den store sveitsiske entreprenøren Marti fikk nylig levert en 50-tonns treboms Sandvik-rigg med kurv til selskapets tunnelprosjekt ved Holmestrand.

Riggen blir sentral i entreprisen med bygging av to km jernbanetunnel (133 m2) med et 320 meter langt tverrslag og en 400 meter lang rømningstunnel. Marti fikk kontrakten sammen med islandske IAV (som Marti eier 50% av). I tillegg omfatter entreprisen 300 meter dobbeltspor i dagen. Kontrakten er på 414 millioner kroner, og jobben er del av jernbanestrekningen som bygges mellom Holm - Holmestrand - Nykirke i Vestfold. Kontrakten til Marti/IAV er den største noensinne som Jernbaneverket har gitt til en utenlandsk entreprenør.

- Maskinen har i all hovedsak fungert bra. Vi har hatt noen elektronikkutfordringer med noen av sensorene, men dette løser vi. Det er alltid noen justeringer i begynnelsen når man tar i bruk så avanserte maskiner, sier driftssjef David Fossati.

Treboms-kjempen DT1230i er den største Sandvik har levert i Norge. Rett nok har Implenia en tilsvarende datastyrt treboms elektrohydraulisk underjordsrigg fra Sandvik, men denne har én meter lavere rekkevidde. Hovedforskjellen fra Implenias DT1130i til Martis, er bominnfestingen.

Marked på 10 maskiner

I produktbeskrivelsen fra Sandvik står det at i-serien er designet for obligatorisk fulldata-boring, også kalt autoboring. Fordelene er nøyaktigere kontur med mindre over- og/eller undermasse, lav ruhet, mindre rensk, mindre sikring og mindre utlasting. Andre fordeler Sandvik fremhever er bedre inndrift, tidsbesparelser ved raskere salveboring og redusert sprengstoffkostnad.

Sandvik har utviklet sin egen software for planlegging og rapportering av bor- og salveplaner. Programvaren kalles iSURE (Sandvik Underground Rock Excavation). Den tillater brukeren å optimalisere sine boreplaner med tanke på å minimere antall borehull i salva og gir best mulig konturkontroll.

Kristine Thorsen i Sandvik Mining and Construction Norway, sier markedet i Norge er på ca. 10 underjordsrigger i denne størrelsen i året. Med tre leverandører for underjordsrigger i Norge (Atlas Copco og AMV), mener Thorsen at Sandvik «bør ha» en tredel av markedet.

- Men det er ikke utenkelig at det blir et større marked for tunnelrigger, for det er mange store prosjekter på gang, sier hun.

Lånte rigg

Marti/IAV startet opp tunneljobben i juni ifjor, bare en drøy måned etter at kontrakten ble signert. Fossati husker denne perioden som svært hektisk.

-Det største problemet med oppstarten var den korte tiden fra kontrakten ble undertegnet til arbeidet ble satt i gang. Kravene i Norge er høye, og vi trengte mange nye maskiner, sier Fossati.

Selskapet fikk leid en underjordsrigg som de har benyttet frem til den nye ble levert for kort tid siden. Øvrige maskiner ble i all hovedsak hentet fra Island der IAV hadde mye ledig kapasitet.

- Hvordan er det som utenlandsk entreprenør å starte opp i Norge?

- Det er ikke lett å starte i et nytt land. Forståelsen av kontrakter er annerledes, man må finne de rette medarbeiderne, språket er annerledes og det norske systemet er nytt å forholde seg til. I tillegg er det forskjell på de generelle reglene for maskiner og arbeiderne i Sveits, Island og Norge, sier Fossati og legger til:

- Men fra kundene føler vi oss velkommen i markedet, og det går stadig bedre selv om noen var skeptiske i starten. Nå har vi etablert oss i Norge med eget selskap, Marti Norge, sier Fossati.

Mye jobb i Norge

At selskapet er interessert i det norske markedet er ikke tilfeldig. Snart skal den 19 km lange Follobanen bygges, og selv om ikke drivemetoder er bestemt, vil Marti være med i kampen om kontraktene. Den sveitsiske entreprenøren med 4500 ansatte eier fire TBM'er, og tunnelboremaskiner er høyaktuelle for deler av Follobane-prosjektet der det skal drives doble tunnelløp mellom Oslo og Ski.

- Jeg tror TBM er bra for Follobanen på grunn av logistikken. Med TBM knuses steinen i tunnelen, og den fraktes ut på transportbånd, sier Fossati og nevner i samme åndedrag at Marti har eget transportbåndkonsept - Marti Technics.

Også på grunn av lav vekst på Island og i store deler av Europa, passet det godt med en kontrakt og «et bein» i det norske markedet.

- Vi vet også at det kommer en rekke andre oppdrag i Norge i de kommende årene, sier Fossati som har bosatt seg i Norge.

Også de islandske arbeiderne har flyttet til Norge, mens de øvrige pendler mellom Norge og Sveits, Slovakia og Spania. Selskapet ønsker å ansette lokale, men Fossati sier det er vanskelig å finne god arbeidskraft i Norge.

I tunnelen i Holmestrand jobber de ansatte i to skift på 9,5 timer. I perioden 02-06 er det ikke tillatt med sprengning i området.

 

Fakta: Sandvik DT1230i

 • Dekningsområde: 20-211 m2
 • Hull-diameter: 43-64 mm
 • Hull-lengde: 3344-6085 mm
 • Bommer: 3 x TB150i
 • Hevbar bominnfestning: Ja
 • Mater: 3 x TF5i-18
 • Borhammer: 3 x RD525 (93 Hz slagfrekvens)
 • Styringssystem: iDATA
 • Lengde (med standard mater): 17.780 mm
 • Bredde (boring): 3860 mm
 • Bredde (kjøring): 3050 mm
 • Bredde (transport): 3050 mm
 • Høyde (boring): 4780 mm
 • Høyde (kjøring): 3780 mm
 • Vekt: 45.500 kg
 • Vekt med kurvbom: 49.500 kg

 

Forsiden nå