”Kjetting-gjengen” presenterer ny, norsk standard. Fra venstre: Knut Aune, Standard Norge, Bjarne Roland, Southern Marine, Rune Damm, NLF, Bjørge Reiersen, Nøsted Kjetting og Jørn Lindhagen, Flom Kjetting AS.
”Kjetting-gjengen” presenterer ny, norsk standard. Fra venstre: Knut Aune, Standard Norge, Bjarne Roland, Southern Marine, Rune Damm, NLF, Bjørge Reiersen, Nøsted Kjetting og Jørn Lindhagen, Flom Kjetting AS.

"Kjetting-gjeng" med ny standard

Vinter-Norge krever noe helt annet enn bare "tellekjettinger". En kjetting for tunge kjøretøy etter ny, norsk standard er nå lansert. Nyvinningen betraktes som et trafikksikkerhetsprodukt.

I slutten av november fikk A&T presentert den nye kjettingstandarden i NLFs lokaler i Oslo. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Standard Norge, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Forsvaret, samt flere kjettingprodusenter.

Vaktbikkje

Teknisk rådgiver Rune Damm i NLF understreker at hans organisasjon skal være ei "vaktbikkje" for bransjen.

- Vi skal blant annet følge med om kjettingstandarden holder mål etter norske forhold. Kjettinger er et redskap og ikke bare "tellekjettinger" i forbindelse med kontroller. Ny standard med skjerpede krav har positive ringvirkninger på trafikksikkerheten. Det er også av stor betydning for tungtrafikken fra Øst-Europa. En minimumstandard for kjetting kan hindre at de begir seg ut på norske veier med slitte mønster og manglende kjetting, sier Damm.

Daglig leder Jørn Lindhagen i spesialfirmaet Flom Kjetting AS forteller at norske brukere nå får fastsatte minstekrav til brukerveiledning, egenskaper, merking, sikkerhet og levetid.

- Nå kan de som kjøper kjetting, forvisse seg om at produktet holder gjeldende krav og bestemmelser. Dette betyr også at man kan kjøpe kjetting av god kvalitet. Kjøperne kan selv sjekke om kjettingen har oppgitt produsentnavn, standard-nummer (NS-5960) og kode for identifisering av hjuldimensjon, sier Jørn Lindhagen.

EU-standard

- I utgangspunktet er en standard en frivilling sak, men det finnes mange eksempler på at en standard danner minimumskravene i en forskrift eller en lov. Det neste steget vil være å få etablert en europeisk standard, slik at alle benytter kjetting av riktig kvalitet, sier Knut Aune i Standard Norge.

NS5960 bygger på en standard fra Østerrike. Nå satser Aune på å få til en EU-standard mellom fem land innen EU/EØS-området. Norge, Finland, Sverige og Østerrike er allerede med i dette arbeidet. Nå mangler bare et land til.

- Ifølge EU-regelverket kreves fem land for å etablere en gruppe som skal se på utviklingen av en standard som da vil gjelde hele EU/EØS-området, sier Aune.

Forsiden nå