Storhandelen er signert. Fra venstre; daglig leder Bjørnar Sønsterud, John Deere Forestry AS, Arnfinn Næsbø, Martin Næsbø, Torkil Næsbø og selger Arne Eriksen, John Deere Forestry.
Storhandelen er signert. Fra venstre; daglig leder Bjørnar Sønsterud, John Deere Forestry AS, Arnfinn Næsbø, Martin Næsbø, Torkil Næsbø og selger Arne Eriksen, John Deere Forestry.

Kjøper sju skogsmaskiner!

Næsbø Skog AS fra Stjørdal i Nord-Trøndelag kjøper sju nye John Deere skogsmaskiner.

Storhandelen ble undertegnet med John Deere Forestry AS (Kongsvinger) på Elmia Wood torsdag 8. juni. Dette er en av JDFs største enkelthandler noensinne.

- Det er ikke ofte i vår bransje at så mange maskiner kjøpes i en handel, sier en fornøyd Bjørnar Sønsterud, daglig leder i John Deere Forestry AS.

I handelen inngår hogstmaskinene 1270G (en) og 1470G (tre) og tre 1510G lassbærere.

Næsbø Skog AS med over 20 ansatte og sju hogstlag har «flust» med hogstoppdrag i Trøndelagsfylkene. I tillegg er også linjerydding og rydding av veitraseer/veier blitt en betydelig geskjeft for Stjørdals-firmaet.

Forsiden nå