Statens vegvesen slår fast at nordisk akselløft er tillatt.
Statens vegvesen slår fast at nordisk akselløft er tillatt.

Klar, ferdig, løft ...

Og så er nordisk akselløft formelt tillatt.

Statens vegvesen tok en rask helomvendig i spørsmålet om akselløft for biler med løpeaksel. Etter samferdselsminister Marit Arnstads møte med transportbransjen 13. november skulle det ikke gå mer enn halvannen uke før det formelle var på plass. Riktignok ble det signalisert allerede på møtet at Statens vegvesen umiddelbart skulle gå tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. Fra og med 22. november er også det formelle rundt dette på plass.

EU-direktiv 97/27/EF om maksimal økning av aksellast med inntil 30% og automatisk senking av løpeaksel ved 30 km/h gjelder fortsatt. Men den nyanseringen som Statens vegvesen nå har vedtatt, åpner likevel for fortsatt nordisk akselløft. I § 9, nytt 12. ledd heter det: «For enkeltgodkjenning av bil kan det godkjennes andre tekniske løsninger for akselløft enn det som fremgår av 97/27/EF (som endret ved direktiv 2003/19/EF), vedlegg VI nummer 3.5, forutsatt at de verdier som fabrikanten har fastsatt for kjøring med hevet aksel ikke overskrides.»

Stort sett som før

For å forenkle byråkratspråket betyr dette at fullt akselløft også med lastet bil er tillatt, og det er ikke noe krav om at akselen må senkes igjen ved en bestemt hastighet. Begrensningen ligger kun i det fabrikanten godkjenner. Hvis en lastebilprodusent f.eks. sier at maksimal økning i aksellast er fem tonn og at akselen skal senkes ved 40 km/h, så er det dette som gjelder.

Kun enkeltgodkjenning

Endringen gjelder kun gjelder med enkeltgodkjenning. Hvis en bilprodusent har seriegodkjenning for komplettbygd bil, eksempelvis trekkvogner eller dumperbiler 100% ferdigbygd på fabrikk, så gjelder likevel EU-direktiv 97/27/EF uinnskrenket. Løsningen i slike tilfeller kan selvsagt bli at en norsk påbygger gjør en eller annen påbyggerjobb i Norge. Da er påbyggeren siste fabrikant, og det er enkeltgodkjenning som gjelder.

Forsiden nå