Tunnelen på nye riksveg 70 går gjennom fjellmassivet til høyre. I forgrunnen Sunndalsøra og Hydro aluminium.
Tunnelen på nye riksveg 70 går gjennom fjellmassivet til høyre. I forgrunnen Sunndalsøra og Hydro aluminium.

Klart for gjennomslag i Sunndalsøra

Mandag fyrer AF Gruppen av salven som lager hull tvers gjennom Oppdølsstranda.

Mandag 10. desember er det gjennomslag i den 7,5 kilometer lange tunnelen gjennom Oppdølsstranda i Sunndal kommune.

Arbeidet på riksveg 70 har holdt på siden 7. september i fjor, og den første salven ble avfyrt 22. september samme år.

Det var gjennomslag i den første delen av tunnelen, mellom tverrslaget i Sandvika og Sunndalsøra, 24. juli 2012. Og etter 14 måneder med tunnelarbeid blir altså den siste salva i tunnelen fyrt av 10. desember kl. 1530, opplyser Statens vegvesen.

- Det aller meste av arbeidet i tunnelen har gått veldig bra. Det er først de siste ukene vi har truffet på dårligere fjell med stor innlekkasje av vann. Derfor måtte vi utsette gjennomslaget ca. en måned, men vi ligger fortsatt godt an i forhold til opprinnelig framdriftsplan, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Det er AF Gruppen som er entreprenør på tunnelen. Totalt er det tatt ut rundt 610.000 m 3 faste masser.

Riksveg 70 Oppdølsstranda har en kostnadsramme på 931 mill. 2012-kroner, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i juni 2014.

Forsiden nå