Slik ser den første batteridrevne ferja ut på papiret.
Slik ser den første batteridrevne ferja ut på papiret.

Klart for verdens første batteriferje

Om vel tre år legger verdens første batteridrevne ferje ut på sin første reise over Sognefjorden.

Det er klart etter at Statens vegvesen har underskrevet kontrakt med Norled AS om drift ferjesambandet på E39 Lavik - Oppedal fra 2015.

I tillegg til den energi- og miljøeffektive ferja, omfatter konktrakten med Nordled drift av to konvensjonelle ferjer på sambandet. Kontrakten mellom selskapet og Statens vegvesen ble underskrevet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør Ivan Fossan i Norled AS.

Miljøeffektiv ferje


Kontrakten markerer slutten på en konkurranse som startet med at Statens vegvesen for snart ett og et halvt år siden inviterte rederier og ferjeselskap til å konkurrere om å levere den mest miljø- og energieffektive ferja til riksvegsambandet Lavik - Oppedal.

Det ble ikke stilt krav om en spesiell teknologi, men det var krav om 20 prosent forbedret energi- og miljøeffektivitet. Ferja som fra 2015 vil gå mellom Lavik og Oppedal er den første i sitt slag i verden. Den er en 100 prosent batteridrevet katamaranferje bygd i aluminium.

Ferja blir ladet opp hver gang den legger til kai for å slippe biler på og av. Sammenlignet med en moderne dielselferje bygd i 2010, vil «utviklingsferja» bruke halvparten så mye energi. Ferja blir uten utslipp av NOX.

Konkurransepreget dialog


Statens vegvesen har for utviklingsferja valgt å bruke konkurransepreget dialog. Det innebar i dette tilfelle at de fire rederiene som deltok i konkurransen selv kunne foreslå den løsningen de mente var mest hensiktsmessig.

Basert på skisseforslag har oppdragsgiver Statens vegvesen og tilbyder i dialogfasen sammen kommet fram til den løsningen som best tilfredstilte oppdragsgivers behov og ønsker. Dialogfasen ble også brukt til å luke bort eventuelle risikomomenter ved løsningsforslagene.

Etter avsluttet dialogfase ble det utarbeidet endelig konkurransegrunnlag både for drifts- og utviklingsdelen. Vegvesenet vurderte alle rederienes løsningsforslag som gjennomførbare. På basis av de løsningene som ble drøftet i dialogfasen, ble de fire rederiene invitert til å gi endelig tilbud.

De tre ikke-vinnende rederiene som har deltatt i konkurransen vil bli kompensert med tre millioner kroner hver for utviklingsarbeidet.

 

Forsiden nå