Med sine 110 tonn er Kleemann Mobicone 13S et av landets største finknuseverk.
Med sine 110 tonn er Kleemann Mobicone 13S et av landets største finknuseverk.

Kleemann hos Lemminkäinen

I løpet av året er ca. 180 tonn Kleemann satt i drift i pukkverket til Lemminkäinen Norge AS i Lødingen i Nordland. Her skal de to knuseverkene årlig produsere ca. 140.000 tonn tilslag til Lemminkäinens asfaltvirksomhet nordpå.

Tilslagsmassene skal benyttes på Lemminkäinens asfaltverk i Bodø og Harstad/Kasfjord og muligens i Tromsø. Grovknuseverket Mobicat 120Z på 73,6 tonn var den første Kleemann som inntok Lødingen. Det skjedde i april. I juni ankom finknuseverket Mobicone 13S som med sine 110 tonn, er blant landets største finknuseverk.

250 tonn i timen

Grovknuseverket Mobicat 120Z har ifølge Wirtgen Norway AS en produksjonskapasitet på ca. 250 tonn/time av ferdigvare 0-120 mm. Verket har hydraulisk sammenleggbar materlomme på8 m³, en vibrasjonsmaterrenne som er1,0 mhøy,1,2 mbred og3,5 mlang og et forsikt med bredde 1,2 m og lengde2,5 m.

Kjefteknuseren SStR (rotasjon) på 24,5 tonn har inntaksåpning 1200x800 mm. Under knuseren ligger en vibrasjonsmaterrennesom er 1,15 m høy,1,3 m bred og 2,6 m lang. Knuseverket har ferdigvaretransportører, metallseparator, radiostyring og et Leroy Somer-aggregat. Dieselmotoren (m/turbolader) fra Scania yter 359 kW (488 hk).

Verkets transportmål er bredde på3,0 m, høyde4,05 moglengde18,2 m.

Tungvekter

Finknuseverket Kleemann Mobicone 13S, samt en ekstra materenhet, produserer i Lødingen hovedsakelig fraksjonen 0-8/8-11/11-16 mm, og kapasiteten er ca. 200 tonn/time av nevnte ferdigvarer.

Det beltegående verket veier ca. 110 tonn og er et av kongerikets største mobile finknuseverk. I produksjonsstilling er verket23,2 mlangt, ca.8,5 mhøyt ogca.17 mbredt.

Ekstra materenhet

110-tonneren har3,5 m³materlomme med trinnløs, regulerbar vibrasjonsmater, en KHP4-konknuser, et 3-dekket sikt med bredde2,35 mog lengde6,0 m. De to øverste dekkene har hver et areal på14,1 m², mens det nedre dekket er12,7 m². Verket er utstyrt med fem kraftigbygde transportører for å kunne lukke kretsen, samt for å ta ut respektive ferdigvarer. Elektroniske komponenter som for eksempel nivåvakt og metalldetektor, er lagt inn i et sentralt plassert styreskap hvor det hele er sammenkoplet for å kunne styre knuseprosessen automatisk.

I tillegg til finknuseverket er det levert en separat ekstramater for innmatning direkte til konknuseren. Materenheten består av en materlomme på12 m³, en trinnløs regulerbar vibrasjonsmater samt en transportør for grovknust materiale direkte til finknuseren. Elektronikken til ekstramateren er koplet sammen med elektronikken i styreskapet på finknuseverket.

Kraftkilden(e) i 110-tonneren er Scania-motoren DC16 (m/turbolader) på 579 hk (426 kW) og en 610 kVA Leroy Somer-generator.

Forsiden nå