BA Gjenvinning tok for få dager siden i bruk sitt nye Kleemann MR130ZS knuseverk.
BA Gjenvinning tok for få dager siden i bruk sitt nye Kleemann MR130ZS knuseverk.

Kleemann-nyhet til BA

På Bauma ifjor vår lanserte tyske Kleemann (Wirtgen Group) knuseverket MR130ZS (63 tonn). Nå har det første verket ankommet kongeriket, og BA Gjenvinning AS, Oslo, tok for få dager siden i bruk Kleemann-nyheten.

Det nye Kleemann-verket er satt i drift på Franzefoss Pukks anlegg på Bondkall på Grorud. Her skal 63-tonneren knuse betong og asfalt til gjenbruksformål i bygge- og anleggsprosjekter.

200 tonn i timen

63-tonneren MR130ZS som avløser "gamleutgaven" av MR130ZS, har inntaksåpning på 1300x900 mm og beregnet kapasitet på inntil 200 tonn grovt sluttprodukt pr. time.

Sammenlignet med "gamleutgaven" har det nye knuseverket tekniske løsninger for bedre og jevnere flyt under matingen. Det skyldes blant annet konstruksjonsendringer av matebåndene som er blitt bredere, og montering av følere som styrer mateprosessen slik at man skal unngå opphoping og "trafikkork". Jevnere flyt innebærer også redusert slitasje. Større sikter bidrar også til økt kapasitet og bedre flyt; 63-tonnerens sikt er økt med hele 50%.

Veggene i matelommen hydraulikkstyres automatisk på plass som på andre Kleemann-modeller, men på 63-tonneren er automatikken tatt et skritt videre. Låsekilene i matelommens vegger trenger ikke lenger settes på plass manuelt; disse smetter nå automatisk på plass.

Kraftkilden i det nye Kleemann-verket er en Scania-motor som yter 384 kW (522 hk).

Størst i landet

- Resirkulert betong og asfalt er en førsteklasses råvare, og slettes ikke avfall, sier Edgar Dønåsen, daglig leder i BA Gjenvinning som er landets største gjenvinningsbedrift av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Firmaets ni ansatte og de mobile knuseverkene farter over hele landet for å ta hånd om BA-avfall på ulike prosjekter.

- Resirkulert pukk har mange bruksområder. To eksempler er det plasstøpte råbygget i boligkomplekset Pilestredet Park i Oslo hvor det er benyttet tilslag fra gjenbruksbetong, og en parsell av E6 mellom Svartdalstunnelen og Ryenkrysset, Oslo, hvor det er benyttet resirkulert asfalt i bærelaget, sier Edgar Dønåsen.

Større markedsandel

Årlig gjenvinnes ca. 1,5 mill. tonn betong og asfalt i Norge. Av dette tar BA Gjenvinning hånd om en god del, men ambisjonen er å øke markedsandelen ytterligere.

BA Gjenvinning var tidligere eid av Franzefoss Pukk og AF Gruppen med lik eierandel. I november ifjor ble AF Gruppen eneeier av firmaet.

Forsiden nå