En WA800-3 i ferd med fylle 90 tonn i dumperkassen på tipptrucken Komatsu HD785-7.
En WA800-3 i ferd med fylle 90 tonn i dumperkassen på tipptrucken Komatsu HD785-7.

Komatsu-invasjon

Neste år skal Norsk Stein AS på Jelsa produsere 10 millioner tonn tilslagsmateriale. Denne målsettingen er en dobling av produksjonen fra tidligere år. Den kraftige økningen skyldes milliardinvestering i ny knuser, sorteringsverk, transportbånd og fornyelse av maskinflåten som nå domineres av Komatsu.

Steinbruddet på Jelsa (reportasje A&T nr. 3-2009) er allerede blant Europas ledende produsenter av tilslagsmateriale med betydelig eksport til det europeiske markedet. Ifjor ble ca. 5,5 mill. tonn eksportert til hovedmarkedene i England, Danmark, Nederland, Tyskland og Frankrike.

Storleveranse ifjor

Steinen (grandioritt) som tas ut på Jelsa, er av det harde slaget og sliter både på maskiner og utstyr. Tipptruckene går normalt tre år før de skiftes ut, mens hjullasterne sier "takk for seg" etter to år.

Ifjor var det tid for utskifting av maskinflåten, og Hesselberg Maskin leverte i løpet av året seks Komatsu-maskiner. Sekstetten består av en WA900-3 hjullaster (110 tonn), en WA800-3 (105 tonn), en PC600LC-8 beltegraver (60 tonn) og tre HD785-7 tipptrucker (lasteevne ca. 90 tonn).

Leveranse i april

I april ankommer ytterligere to Komatsu WA600-6 hjullastere (53 tonn). Nå er det ikke bare Komatsu-tungvektere på Jelsa, for i maskinflåten finner vi også de "knøttsmå" hjullasterne WA80-5 på 5,5 tonn og 8,5-tonneren WA150PZ-5.

Hesselberg Maskin leverte også seinhøstes ifjor fire Komatsu-maskiner til Bremanger Quarry AS i Sogn og Fjordane. Komatsu-kvartetten består av beltegraveren PC1250SP-8 på 130 tonn (Klepp-skuffe på 7,5 m 3), to HD605-7 tipptrucker (lasteevne 60 tonn) og hjullasteren WA500-6 (32 tonn). Alle maskinene inngår i en 3-årig leiekontrakt.

Forsiden nå