Seksjonssjef Leif Hugo Olsen i BRP-avdelingen på Rygge flystasjon ved en militært antrukket Volvo-hjullaster. Nederste del av skjæret er i hard plast for ikke å skade noen av de ca. 900 lysene som ligger i rullebanen. I bakgrunnen de fire Øveraasen-sweeperne.
Seksjonssjef Leif Hugo Olsen i BRP-avdelingen på Rygge flystasjon ved en militært antrukket Volvo-hjullaster. Nederste del av skjæret er i hard plast for ikke å skade noen av de ca. 900 lysene som ligger i rullebanen. I bakgrunnen de fire Øveraasen-sweeperne.

Konger i luften - "hjelpeløse" på bakken

Luftforsvarets flymaskiner med tusenvis av hestekrefter i rompa eller på vingene, klarer seg godt alene i lufta. Men på bakken er de hjelpeløse når snøen dekker flystripa. Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) står nå foran millioninvesteringer i fornyelse av brøyteutstyret som skal sørge for at flyene kommer seg på vingene.

I løpet av første halvår vil FLO kunngjøre rammeavtaler for innkjøp av brøyteutstyr til hele Forsvaret. Det samme gjelder for hjullastere. Kunngjøringene vil bli offentliggjort på nettsteder for offentlig innkjøp.

Omfattende utskiftning

Forsvaret har i dag over 50 snøfresere, både selvgående og maskinmonterte.

- Mye av utstyret er modent for utskifting. Grovt regnet skal omtrent halvparten av brøyteutstyret fornyes i perioden 2012-15, opplyser major Frank Schjølberg, system- og leveranseansvarlig i FLO Landkapasiteter, som også omfatter Luftforsvaret.

30 sweepere

Ca. 30 av de vel 50 snøryddemaskinene er sweepere (sope-/blåsemaskiner). Disse disponeres av Luftforsvaret for å holde rullebanene åpne for militær- og sivil flytrafikk i vintermånedene på Rygge, Bodø, Ørland, Bardufoss og Andøya flystasjoner.

På Rygge flystasjon har BRP-avdelingen (brann, redning, plasstjeneste) fire Øveraasen RS400 sweepere i operativ tjeneste. Sweeperne som henger etter en MAN- og tre Mercedes- Benz trekkvogner, har en totallengde på ca.23 mog veier ca. 30 tonn.

Kosten (sweeper'n) med stålbørster har5,5 mfeiebredde ved fullt utlegg. I fronten på hver av de fire bilene sitter et9 mbredt snøskjær. Ved rydding av rullebanen kjører all de fire sammen "nedover" den3000 mlange og45 mbrede rullebanen. Etter to "sveip" er rullebanen ryddet, godt hjulpet av den etterfølgende hjullasteren med snøfres og sand-(bil) eller kjemikaliutleggereren som følger etter. Bakerst i "brøytetoget" kjører brøytelederen og foretar friksjonsmålinger.

På ønskelisten

Leif Hugo Olsen er seksjonsleder i BRP-avdelingen på Rygge flystasjon. Han har ønskelisten for nytt utstyr klar.

- Vi ønsker oss et par nye sweepere, samt en sandutlegger med 24 metersspredning og 9 m 3 beholder. Strøbilen vi har nå, har spredning på 16 meter, og beholderen er på 5 m 3. Det er i snaueste laget. Den sivile flytrafikken på Rygge bare øker. I tillegg til den militære flyaktiviteten, er det daglig ca. 50 avganger/ankomster av sivile fly, de fleste fra Norwegian og Ryan Air. Det går i ett fra halv sju om morran til elleve på kvelden, sier seksjonsleder Olsen. Major Schjølberg har hørt Olsens ønskeliste før. Den blide majoren bare smiler, men forblir taus.

125.000 hester

Av gammelt brøyteutstyr som skal dimitteres på Rygge, er blant annet to Fresia (italienske) sweepere som Hesselberg Maskin leverte i 2001/02. Tre lignende Fresia-sweepere er allerede utfaset (solgt på en av Forsvarets auksjoner). I en krok i vognskjulet står også en Moxy 6225B fra '80-tallet med fres fra Øveraasen. Denne ekvipasjen skal også utfases for å slippe til yngre og friskere hester.

Apropos hestekrefter. Vi kan jo kikke litt på kreftene til flymaskinene Luftforsvarets brøyteutstyr og mannskap jobber for å få på vingene: Pratt & Whitney-motoren i jagerflyet F-16 yter 100.000-125.000 hk. Hver av de fire propellmotorene på transportflyet Hercules C-130J yter hver ca. 4700 hk.

Forsiden nå