Den konkursrammede italienske entreprenøren Condotte hadde blant annet Drill & Blast-kontrakten på Follobanen.
Den konkursrammede italienske entreprenøren Condotte hadde blant annet Drill & Blast-kontrakten på Follobanen. (Foto: Bane Nor)

Konsekvensene av Condotte-konkursen er klarlagt

Åpning av Follobanen foreslås utsatt med ett år og det trengs mer penger for å fullføre prosjektet enn først antatt på grunn av konkursen til den italienske tunnelbyggeren.

Samferdselsdepartementet ble torsdag 17. januar informert av Bane Nor om at administrasjonen ville råde styret i foretaket å stille seg bak en forespørsel til Jernbanedirektoratet om ett år lengre utbyggingstid, samt en «større økning i styrings- og kostnadsrammen». 

- Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjoner i store og viktige utbyggingsprosjekter. Jeg forventer god fremdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten tildeler midler. Uventede hendelser kan likevel oppstå i enkelte prosjekt. Bane Nor har i dag offentliggjort at de, til tross for at de har arbeidet på spreng for å holde opprinnelig tidsplan, anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme som følge av konkursen til entreprenøren Condotte. Jeg tar styret sin avgjørelse til etterretning, men har behov for supplerende informasjon fra Jernbanedirektoratet før jeg tar stilling til saken og legger den frem for Stortinget, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Møte med Bane Nors styreleder

For å forsikre seg om at Bane Nors styre tok håndteringen av saken på største alvor, fant samferdselsministeren det «riktig å ha et møte med» Bane Nors styreleder mandag 21. januar.

Onsdag 23. januar, fattet styret i Bane Nor vedtak om å sende Jernbanedirektoratet endringsmelding med forslag om å utsette tidspunktet for når man tar Follobanen i bruk med ett år, til desember 2022, og om økt styrings- og kostnadsramme (2,2 milliarder kroner ekstra).

- Follobanen er et svært viktig prosjekt for togpassasjerene på Østlandet. Når banen står ferdig, blir reisetiden mellom Oslo S og Ski halvert, og det blir bedre kapasitet på Østfoldbanen. Det er svært leit for alle dem som gleder seg til en ny reisehverdag dersom åpningen blir utsett med så mye som ett år, sier Dale.

Minimere negative konsekvenser

Jernbanedirektoratet vil som oppdragsgiver for Bane Nor håndtere henvendelsen fra Bane Nor om utsetting og økte kostnads- og styringsrammer i første omgang.

- Jeg vil be Jernbanedirektoratet om å forsikre seg om at alle relevante handlingsalternativer for å unngå og minimere negative konsekvenser blir vurdert, både for Follobaneprosjektet isolert sett og for andre jernbaneprosjekter, samt de reisende. Når dette er gjort, blir saken lagt frem for Samferdselsdepartementet, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil deretter gjøre en vurdering av blant annet de budsjettmessige konsekvensene, og deretter raskest mulig og «på egnet måte komme tilbake til Stortinget».

Forsiden nå