Kontrakt på 446 mill. kroner til Sarpsborg-bedrift

Kontrakt på 446 mill. kroner til Sarpsborg-bedrift

Entreprenør Sarpsborg Park og Anlegg AS er tildelt kontrakten for utvidelse av rv. 22 på den 5 km lange strekningen fra Isakveien i Lillestrøm til Garderveien i Fetsund.

Kontrakten på 446 millioner kroner ble underskrevet i dag, fredag 22. mars.

To entreprenører leverte tilbud. Sarpsborg Park og Anlegg AS hadde laveste pris og er kvalifisert til å utføre arbeidet. Anleggsarbeidet vil starte i mai.

Nåværende vei er en tofeltsvei med parallelført gang- og sykkelveg. På en del av strekningen er det kollektivfelt. Bredden på tofeltsvegen, inkludert gang- og sykkelvegen, er 12,5 meter. Ny veg får en bredde på 28 meter.

Hovedvannledningen til Fet ligger langs eksisterende veg. Det samme gjør en mengde kabler, blant annet 27 trekkerør for fiberkabel til Europa.

Arbeidet vil starte med at det legges vannledning og kabler utenfor nytt vegområde. For å få myke trafikanter ut av anleggsområdet vil ny gang-/sykkelveg bli bygd tidlig i anleggsfasen. Det vil pågå arbeid på hele strekningen.

Det er meget stor trafikk på vegen, mer enn 20 000 biler i døgnet. Det er ingen omkjøringsmuligheter, slik at denne store trafikkmengden vil gå gjennom anleggsområdet i hele anleggsfasen. For å avhjelpe trafikkavviklingen og hindre trafikkulykker, er det meget viktig at trafikantene viser tålmodighet og holder fokus på vegtrafikken, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Forsiden nå