Fra venstre bak: Morten Johansen (Bravida), Øystein Tveter (Bravida), Gunnar Borgen (Bravida), Tore S. Hansen (Bravida), Mads Andrè Larsen (VAV) og Bjørn Utne (Bravida). Foran: Erik Dobloug (Bravida), Jan Kopperstad (VAV) og Espen Erland (VAV).
Fra venstre bak: Morten Johansen (Bravida), Øystein Tveter (Bravida), Gunnar Borgen (Bravida), Tore S. Hansen (Bravida), Mads Andrè Larsen (VAV) og Bjørn Utne (Bravida). Foran: Erik Dobloug (Bravida), Jan Kopperstad (VAV) og Espen Erland (VAV). (Foto: Bravida)

Kontrakt på 70 mill. kroner

Bravida signerte kontrakt på elektroarbeider ved utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg i Oslo.

Bravida Norge signerte tirsdag 8. august kontrakt med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten for leveranse av elektroarbeidene ved utvidelse av Bekkelaget avløpsrenseanlegg (UBRA).

- Kontrakten har en verdi på ca. 70 millioner kroner og er en viktig kontrakt for Bravida, sier regionsdirektør i Oslo Tore S. Hansen.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg skal utvides og kapasiteten skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra ca. 500.000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

Bravida har i dette prosjektet valgt å samle egen kompetanse i østlandsområdet for denne typen prosjekt ved å gjøre dette anlegget som et samarbeidsprosjekt mellom elektroavdelingene i Oslo og Sarpsborg.

- VAV er tilfredse med at kontrakt vedrørende elektroentreprisen er signert. Vi ser frem til å samarbeide med Bravida og øvrige entreprenører i den videre gjennomføring av prosjektet, sier prosjektleder Jan Kopperstad.

Arbeidene starter umiddelbart og sluttføres i 2020.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.