Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Kraftig omsetningsøkning i anlegg

SSB-tall vitner om meget gode tider.

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på nesten 52 milliarder kroner i mars og april 2012. Dette er en økning på 15,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2011.

Størst er veksten i oppføring av bygninger der økningen er på 20,7 %, mens den er på 11,3 i anlegg.

Veksten i omsetningen har styrket seg i 2012 etter å ha ligget relativt stabilt på rundt 10 prosent gjennom hele 2011.

På fylkesnivå er det bygge- og anleggsbedriftene i Buskerud som har hatt den største omsetningsveksten i 2. termin i 2012, med en økning på 20,9 prosent fra samme termin året før. Kun Troms hadde en nedgang i omsetningen i forhold til i fjor. Nedgangen var på kun 0,2 prosent.

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter fylke. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. 2. termin 2012. Millioner kroner:

 
 

2. termin 2011

2. termin 2012

Endring. 2. termin 2011- 2. termin 2012

Endring i prosent. 2. termin 2011-2. termin 2012

Hele landet

45 006

51 888

6 882

15,3

Østfold

2 401

2 789

388

16,2

Akershus

3 988

4 798

810

20,3

Oslo

7 323

8 781

1 458

19,9

Hedmark

1 358

1 515

157

11,6

Oppland

1 439

1 506

67

4,7

Buskerud

2 521

3 048

527

20,9

Vestfold

1 723

2 062

339

19,7

Telemark

1 444

1 526

82

5,7

Aust-Agder

804

860

56

7

Vest-Agder

1 998

2 243

245

12,3

Rogaland

5 185

5 925

740

14,3

Hordaland

4 472

5 205

733

16,4

Sogn og Fjordane

847

944

97

11,5

Møre og Romsdal

1 984

2 338

354

17,8

Sør-Trøndelag

3 124

3 606

482

15,4

Nord-Trøndelag

904

1 034

130

14,4

Nordland

1 747

1 937

190

10,9

Troms

1 270

1 268

-2

-0,2

Finnmark

474

503

29

6,1

 

Forsiden nå