Hele selgerkorpset, inklusive sjefen sjøl, foran en av fem semitrailere til Bjørnflatens Frysetransport AS. Fra venstre Preben Ferre, Tor Eriksen og Ola Hilmar Storli.
Hele selgerkorpset, inklusive sjefen sjøl, foran en av fem semitrailere til Bjørnflatens Frysetransport AS. Fra venstre Preben Ferre, Tor Eriksen og Ola Hilmar Storli.

Krone for alle penga

Idag går det aller mest i Krone-produkter hos Vogn-Service AS like utenfor Fredrikstad. Andre produsenter er likevel inne i bildet for spesielle vekselflak- og containerhengere som Krone ikke leverer.

Det har ikke alltid vært slik hos påbyggleverandøren på Torp ved Fredrikstad. Flere merker har vært representert opp gjennom årene etter etableringen i 1965, med Briab og Zetterbergs som de mer kjente. Nå er det Krone som gjelder.

Det er et bevisst og godt valg. Krone er Europas nest største hengerprodusent med fabrikker i Welte, Herzlake og Lubtheen i Tyskland, samt Hvam i Danmark. Produktspekteret er bredt, og selskapet har vist stor velvilje for å gjøre tilpasninger som er nødvendige for et noe særegent norsk marked.

Risikosport

Å snakke om markedsposisjoner innenfor hengerbransjen i Norge er nærmest en risikosport. For hengerleverandører er det frivillig om man skal rapportere til registreringssystemet Autosys, noe som innebærer at store norske leverandører havner i gruppen " Andre". Videre er det et spørsmål om man skal regne merker hver for seg eller slå sammen flere merker fra samme leverandør.

Holder man merkene atskilt, er det ingen tvil om at Vogn-Service ifjor ble markedsleder med Krone innenfor semitrailere med fast plan og kapell, samt termosemitrailere. For alle typer hengere og vekselflak utfakturerte selskapet 102 enheter i 2010, og man budsjetterer med en forsiktig økning i år.

Vi traff hele salgsavdelingen nylig. Den består av Tor Eriksen, Ola Hilmar Storli og Preben Ferre (Oslo-kontoret). Eriksen er også adm. direktør i selskapet som han eier sammen med sin bror Roy Eriksen, som er innkjøpssjef.

- Selv om markedet svinger voldsomt, har vi klart oss gjennom mer enn 45 år uten konkurs. Det har vi gjort ved å bygge stein på stein og holde kontroll med økonomien, sier Eriksen. Verkstedet på Torp er utvidet flere ganger i takt med behov og økonomi. Marginene blir stadig mindre i bransjen, og det gjelder å ha kontroll hele veien.

Anlegget på Torp består av en tomt på 12,5 dekar med 2400 m2 bygninger. Av dette er 1500 m2 verksted med EU-hall og 700 m2 er delelager.

Verkstedet er viktig for selskapet. Der foretas alt av klargjøring, og det utføres vedlikehold og reparasjoner på hengerchassis. EU-løpet har fullt belegg så godt som hele tiden. Verkstedet tar også mindre skapreparasjoner, mens skap med større skader sendes til fabrikken i Danmark.

Under vår besøk var verkstedet i hovedsak sysselsatt med klargjøring av fem frysetrailere til Bjørnflatens Frysetransport AS, og fem til Rasmussen Transport AS. Alle skal gå i transport for Coop i Nord-Norge.

Finanskrisen var tung

Eriksen, Storli og Ferre ser for seg litt forskjellige scenarier når vi snakker om fremtiden, men alle er enige om at markedet nå er inne i en positiv utvikling og at Vogn-Service er blant de norske leverandørene som vil overleve i en stadig tøffere konkurranse.

Finanskrisen var tung for Vogn-Service som for alle andre i bransjen. Markedet for kapell- og frysetrailere nærmest kollapset, og selskapet måtte se en nedgang i omsetningen fra 137 mill. kroner i 2008 til 55 mill. i 2009. Ifjor havnet man på ca. 60 mill. kroner, mens man i år ser for seg en økning på minimum 10%. Totalmarkedet i 2010 var omtrent som i 2005.

- Vi har lagt bak oss to år med dårlig salg, men det vil etter hvert øke behovet for nytt utstyr, sier Storli.

Fremtidsutsiktene gode

- Produktmessig står vi godt rustet for å møte femtiden. Blant annet har vi alt som trengs hvis behovet for modulvogntog skulle øke, og vi har semitrailere og vekselflak for kombitransport med bil og jernbane. Alt innenfor kjøl/frys og container vil øke, og der står vi godt rustet, sier Ferre.

- Vogn-Service tar ikke innbytte, men vi hjelper mer enn gjerne kundene våre ,slik at de skal få solgt sitt bruktmateriell. Både kundene og vi får en enklere hverdag da, og prissettingen blir mer reell når vi gjør det slik, sier Eriksen.

Forsiden nå