Parsell 1: Det blir ingen bygging av E6 Trøndelag grense–Majahaugen nå.
Parsell 1: Det blir ingen bygging av E6 Trøndelag grense–Majahaugen nå. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Kutter Helgeland-parseller

De to sørligste E6 Helgeland sør-parsellene blir tatt ut av prosjektet.

Årsaken er at prosjektet blir dyrere å gjennomføre enn opprinnelig planlagt.

P2: Det blir ingen bygging av E6 Flym–Kappfjellia nå. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet skriver på nett at det i hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen:

1. Prisene levert av markedet var høyere enn beregnet.

2. De dårlige grunnforholdene på strekningen Svenningelv–Lien, ved nedre Svenningdal. På grunn av disse planlegges nå veien etter ny linje på steingrunn, for å redusere kostnadene og usikkerheten.

- Men kostnadsreduksjonen er ikke tilstrekkelig, og derfor må vi ta ut opsjonsparsellene. Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Stortingsproposisjonen som ligger til grunn for finansieringen av E6 Helgeland sør forutsetter kostnadsstyring gjennom bruk av opsjonsvilkår i kontrakten.

Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen ca. 9,7 kilometer lengst sør på strekningen, mot grensa til Nord-Trøndelag.

Forsiden nå