Lærer store kjøretøy

Lærer store kjøretøy

Forus Storbilskole AS FORUS STORBILSKOLE AS er en trafikkskole som tilbyr opplæring i alle større førerkortklasser. Undervisningslokalene er plassert sentralt på Forus. Skolen holder til i Stavanger, og ble etablert i 2010. Fra 01. januar 2014 er Transportkompetanse Haugesund AS med på eiersiden, og Forus Storbilskole AS har målsetning om å bli en ledende aktør i løpet av 2015. Forus Storbilskole ønsker å være en skole der eleven er i sentrum! Forus Storbilskole respekterer eleven for den han er! Forus Storbilskole ønsker å gi en effektiv og god opplæring! Lærer store kjøretøy Om stillingen nn Vi ønsker: nnTrafikklærer med godkjenning for tyngre førerkortklasser nnGod erfaring fra transportbransjen, alle klasser nnFagbrev tunge kjøretøy nnEn positiv lærer som kan bidra til videre vekst og utvikling nnLærer som kan jobbe selvstendig med gode samarbeidsevner nnArbeide med kurs og konsulenttjenester mot transportbransjen Vi tilbyr: nn100% fast stilling nnGode lønnsbetingelser og pensjonsordninger nnGodt arbeidsmiljø nnGod faglig utviklingsmulighet Interessert? Ta kontakt med daglig leder Gunnar Aardalsbakke nnpå tlf: 970 80 153 eller mail  gunnar@forusstorbilskole.no  

Forsiden nå