NLF vil ha rundkjøringer isteden for vendehammere på landbruksveiene.
NLF vil ha rundkjøringer isteden for vendehammere på landbruksveiene.

- Landbruksveiene er i for dårlig stand

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener dagens landbruksveier ikke holder mål og må rustes opp.

Tirsdag var NLFs regionsjef i Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, på en gjennomgang om forslag til nye normaler for landbruksveger. Han fremførte lastebileiernes innspill til forslaget, som er sendt ut av Landbruks- og matdepartementet. Her er noen av innspillene:

- Dagens landbruksveier er i for dårlig stand, og må rustes opp.

- For mange sjåfører kjører i stedet for å sende avvik. Når en sier nei, så stepper kollegaen inn. 

- Vegnormalen er stort sett fin - men vendehammerne er for trange.

- NLF ønsker rundkjøringer i stedet for vendehammere.

I tillegg mener NLF at det bygges for lite skogsbilveier:

- I toppårene ble det bygget 1.000 kilometer skogsvei i året. Nå er det nede i 50.

 

Forsiden nå