Førerne fremhever fjæring og retarderkapasiteten på Perlini-trucken.
Førerne fremhever fjæring og retarderkapasiteten på Perlini-trucken.

Lang veis ferd til Visnes

Husker du saken om transport av kalkstein med Perlini tipptruck i A&T nummer 10, 2003? Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen.

Daglig leder Karl Johan Eide markerer at hovedproduktet er marmor.
Daglig leder Karl Johan Eide markerer at hovedproduktet er marmor.

Kjært barn har mange navn. Det startet med "den hvite italiener", fortsatte med dialektisk "høno" og endte opp med "den hvite svane". Vi snakker ikke om fjærkre, derimot om en robust stiv truck, gjerne tipptruck på entreprenørspråket, med navnet Perlini som nå har fått sitt nye hjem noen kilometer fra den praktfulle Atlanterhavsveien på Nordmøre i Eide kommune.

 

Det var i februar 2002 A&T kunne melde at Bilia Maskin AS hadde undertegnet en avtale med den italienske maskinprodusenten, Perlini International, om å markedsføre deres hvite tipptruck Perlini i Norge. Som kjent er Euclid nå på Hitachis hender 100%, og Nanset Standard i Larvik har overtatt representasjonen med det resultat at Bilia sto tomhendt på et produktområde som er svært viktig for selskapet. I oktober 2002 leverte Bilia sin siste Euclid.

Varte og rakk

Noen måneder senere (februar 2003) var den første Perlini på plass i Norge, 65-tonneren DP705 som gikk på prøve i Feiring Bruks brudd i Bjønndalen i Nittedal. Mang en maskinsjef og fører har vært i bruddet for å saumfare den "hvite italieneren", men Bilia har ikke fått napp i et for tiden labert truckmarked.

Snakket om Perlini har i vår- og sommermånedene stilnet, men for noen uker siden kom en opprømt Olav Moi på tråden: - Jeg har en godbit for A&T, den første Perlini er solgt, og du blir overrasket når du får vite hvor den går.

Nå skal det vel noe kraftigere skyts til enn et trucksalg for å vippe undertegnede helt av pinnen, men da jeg fikk høre at Perlini-trucken gikk i steintransport på Nordmøre med godt utsyn til den praktfulle Atlanterhavsveien, mintes jeg tidligere besøk hos Visnes Kalk AS i Lyngstad med glede. Et gjensyn med denne interessante steinproduserende bedriften virket besnærende. Jeg var ikke vanskelig å be med på tur.

Overraskelsen

Den store overraskelsen fra Moi var at første solgte Perlini i Norge i Bilia-regi slett ikke var 65-tonneren DP705, lastet til en totalvekt på 105 tonn, vi hadde sett i Bjønndalen, men den langt mindre 40-tonneren DP405 som fullastet har en totalvekt på 70 tonn. Olav Moi var imidlertid ikke snauere enn at han også kunne berette at 65-tonneren vi tidligere hadde sett, nå var i full drift i leieavtale med Brønnøy Kalk AS utenfor Brønnøysund.

Fellesnevneren for begge Perlini-truckene er at de går hos mineralbedrifter hvor det meste av råvareproduksjonen ender opp hos Hustad Marmor AS i Elnesvågen for videreforedling. For tiden ligger Visnes-leveransen til Hustad i området 450.000 tonn årlig, men har vært større. Totalproduksjonen av steinbaserte produkter hos Visnes ligger på ca. 800.000 tonn i året.

Dagbruddet ligger godt skjermet fra omgivelsene og med pallehøyder innover i hvite marmorforekomster.
Dagbruddet ligger godt skjermet fra omgivelsene og med pallehøyder innover i hvite marmorforekomster.

Utvidet kapasitet

Det spesielle med førstegangssalget til Visnes, er at trucken ble valgt fordi den har små byggemål og derved gir økt transportkapasitet gjennom tunnel til og fra stasjonærknuseren som er bygd i fjell. Fra knuseren i fjellmassivet går transporten til viderebearbeiding i knuseanlegget.

- Tidligere brukte vi en 30-tonns truck i transporten av eklogittråstoffet, men med Perlinis DP405, hvor nyttelasten er på 40 tonn, kan vi øke transportkapasiteten vesentlig, forteller daglig leder Karl Johan Eide.

- Selv om Perlini er ny i markedet hos oss, vet vi at mekaniker Harviken og co. hos Bilia har oversikt over det de driver med. Betenkeligheten med et nytt og ukjent merke var ikke stor. Trucken har vist seg å gå så bra at karene nå spøkefullt har gått over til å bruke betegnelsen "den hvite svanen", sier Eide. Førerne skryter spesielt av fjæring og retarder, og at trucken er "snill mot veien", spesielt i tomkjøring hvor det ellers har en tendens til å bli vaskebrett.

Parallelt med driving av marmor og ekolitt avdekkes nye områder i bruddet.
Parallelt med driving av marmor og ekolitt avdekkes nye områder i bruddet.

Kombinert drift

I dagbruddet er det kombinert drift med uttak av mineralforekomstene eklogitt og marmor, og nettopp den kombinerte driften er god økonomi for bedriften. I bruddet ser man klart skille mellom den mørke eklogitten og den hvite marmoren. I bruddsonene er det et mer nyansert fargespekter.

Marmoren fraktes med Cat- og Euclid-trucker fra bruddet til knusing og videre oppredning i anlegget ved havna. Der er sikteinstallasjoner for produkter fra 3-15 mm, og en installasjon for sikting av de minste graderingene 0,2-3 mm.

Etter behandling i oppredningsverket ved sjøkanten, blir kalkmaterialet sortert i en rekke fraksjoner for en rekke bruksområder.

Selvfølgelig var Olav Moi(t.h.) interessert i å få vite mer om erfaringene Karl Johan Eide og hans folk hadde med Perlini-trucken.
Selvfølgelig var Olav Moi(t.h.) interessert i å få vite mer om erfaringene Karl Johan Eide og hans folk hadde med Perlini-trucken.

Som nevnt er den store avtageren Hustad Marmor, og tidligere gikk transporten på bil gjennom bygda. Nå skipes kalksteinen ut fra egen isfri havn med 55 meter lang kai og en garantert dybde ved lavvann på 10 meter. I praksis kan Visnes Kalk ta inn båter på opptil 25.000 tonn, og med et lasteanlegg som tar 2500 tonn/h.

Det leveres også kalk med tankbil, i storsekk (1000 kg) og i mindre enheter på pall.

Eklogitt

- Vi arbeidet i 7 år for å få gjennomslag for eklogitten før det løsnet. Det som gjør dette steinmaterialet spesielt, er den høye egenvekten (3,5 kg). Vi så mulighetene tidlig, og allerede i 1992 ble Visnes Eklogitt AS etablert som eget datterselskap av Visnes Kalk og Marmorbrudd AS, sier Eide.

Fra dagbruddet er det sprengt to 80 meter høye sjakter som hver rommer 2500 tonn. Eklogitten tippes rett i sjaktene etter kort transport fra pallen, og ender i stasjonærknuseren som er innebygd i fjellet. Det gir stabile driftsforhold også i vinterhalvåret.

- Eklogittforekomsten blir knust i 3 trinn hvor første knusetrinn er i stasjonæranlegget i fjell. Derfra frakter Perlini-trucken materialet til knuse- og sikteanlegget som ble montert høsten 1997. Pukk og grus til betong og asfaltindustrien blir knust i 3 trinn og siktet ned til ønsket gradering (0-64 mm). I tillegg produseres ballastmateriale og tung dekkmasse. Dette gjelder som regel prosjektbaserte materialer basert på spesielle krav og med graderinger opp til 300 mm. Vi har også blokksteinproduksjon fra 300 kg og opp til 10 tonn pr. stein.

- Vi har blant annet levert store mengder ekologitt til Øresundsbroen, sier Eide.

Med egen 55 meter kai og isfri havn går det meste av transporten i dag på kjøl.
Med egen 55 meter kai og isfri havn går det meste av transporten i dag på kjøl.

Jubileum

Når vi går inn i 2004, vil den solide bedriften runde 100 år. Vel vitende om at mineralforekomstene fortsatt er store, legger ikke Karl Johan Eide skjul på at det fortsatt settes fulle kluter til for å videreutvikle driften. Nye siloer, transportbånd, og trappevis distribusjon av steinmaterialet ned til knuseverk, møller og siktestasjoner, er på prosjektstadiet. Mye er allerede under arbeid.

Forsiden nå