80-tonnerens spesialaggregat har en mudringsdybde på ca. 19 meter.
80-tonnerens spesialaggregat har en mudringsdybde på ca. 19 meter.

Langarmet Volvo-kjempe graver dypt

- Vi er veldig fornøyd med løsningen, og Volvo'n er jo en sprek og sterk maskin. Erik Skogheim, maskinsjef hos AF Decom AS, smiler bredt i vårsola. I vannkanten plasker firmaets nye mudringsmaskin, Volvos største beltegraver EC700CL med et graveaggregat på 24 meter og gravedybde på19 meter.

Erik Skogheim har fått oppfylt sitt ønske fra Vei og Anlegg i mai ifjor. Det var der han la frem sine tanker for Volvo Maskin om "en 80-tonner med24 metersrekkevidde som det enkelt går an å heise av motvekten, og transportere maskinen hel uten demontering av graveaggregatet".

"Gamle Åkermann"

I samtalen med Volvo Maskin deltok også representanter fra CeDe Group fra Malmø. Firmaet som har sitt utspring fra ingeniørmiljøet på gamle Åkermann-fabrikken i Skåne, produserer spesialkonstruksjoner/-utstyr til blant annet anleggsbransjen. CeDe Group tok utfordringen om å konstruere Skogheims "drømmeaggregat" tilpasset Volvo-kjempen EC700CL, (standard utrustet som gravemaskin, ca. 73 tonn).

Å konstruere et solid og smidig graveaggregat med en rekkevidde til skuffetann på ca.24 m, samt "slanke" en 80-tonner til under 65 tonn total transportvekt, har vært en stor utfordring.

Ekstra motvekt

Det lange graveaggregat til Volvo-kjempen er bygget på standardaggregatet med bom på7,7 mog stikke på3,55 meter. Både bom og stikke er delt i to, og mellomstykker er sveiset inn for å oppnå lang rekkevidde. Det lange og kraftige aggregatet (vekt ca. 12 tonn) med ei1500 literGjerstad-skuffe i stikkespissen, krever større motvekt enn standardmotvekten på ca. 11,3 tonn. Det er løst ved at det er montert ei ekstra motvekt på ca. 4,3 tonn mellom maskinen og standardmotvekten som er utstyrt (standard) med hydraulisk heis for å løfte av motvekten. I denne er hulrommene fylt med ca. 3 tonn bly, slik at total motvekt er i overkant av 18 tonn.

I tillegg er det montert på kraftigere beskyttelse av komponenter som sylindrer, rørdragninger og koplinger som raskt kan ødelegges ved for eksempel mudringsarbeider.

Hydraulisk kraft

- Stabilitet kan enkelt beregnes; økt vekt fremst på maskinen betyr mer motvekt. En større utfordring er å ta høyde for de dynamiske kreftene når aggregatet med skuffe og last er i bevegelse, eller rettere sagt ved start og stopp. Krav til sikkerhet ved dynamisk stabilitet ved arbeid spesielt på lekter, er også høyt prioritert i dette maskinprosjektet, og det har vi oppnådd, sier Volvos produktsjef for gravemaskiner, Terje Andersen, som legger til at kravet til hydrauliske krefter og funksjonalitet også har vært et sentralt tema i maskinprosjektet. Ifølge Andersen er dette ivaretatt av svært kraftige bom- og stikksylindrer på Volvo-kjempen som har en hydraulikkapasitet på 2x436 l/min. Volvo-motoren på16 literhar 470 hk (345 kW).

Transportstilling

Ved transport framonteres skuffa, og standardmotvekten løftes av med den hydrauliske motvektsheisen. Deretter legges det lange aggregatet ned i transportstilling. EC700s kraftige undervogn på6 m, kan justeres fra 3,4-4 metersbredde. Med650 mm2. kams belteplater, måler kjempen2,7 mmellom beltene. Det innebærer at begge beltevangene henger på utsiden av maskintilhengerens bredde. Det igjen reduserer transporthøyden vesentlig.

80-tonneren transporteres på AF Decoms Volvo FH16 (660 hk) med fem aksler. Maskinhengeren som er bygget hos Vang, har tre faste aksler, men kan påmonteres to ekstra aksler (3+1+1). Med 80-tonneren på hengeren, er det fem-aksel-versjonen som benyttes. Totalvekten på vogntoget er da 99,2 tonn og lengden29,5 meter.

Første jobben

Den kraftige 80-tonneren med det lange nebbet hadde sin debutjobb i Annelven nord for Dal (Eidsvoll). Her ledes elven under E6, og i forbindelse med utvidelsesarbeidene som nå pågår på denne E6-streningen, er elveløpet lagt om. Og for at alle som har fritidsbåtene sine i båthavnen "Merra", skal ferdes trygt gjennom elveløpet, har AFs nye mudringskjempe fjernet masser ned til seks meters dyp. Det er for så vidt blåbær når det gjelder mudringsdypde; Volvo'n kan strekke seg helt ned til19 metersdyp.

Jobben på Eidsvoll var av kort varighet. Det er også mudringsjobben i Harestadvika i Randaberg (Rogaland) hvor maskinfører Johnny Aabø og 80-tonneren er igang med å hente opp bunnstoff fra12 metersdyp.

- Maskinen fungerer bra. Volvo'n er jo sterk og stabil i utgangspunktet, så her på kaikanten står vi støtt og godt, sier Johnny Aabø som er fast "pilot" på mudringsmaskinen.

AF Decoms nye EC700CL er den tredje som er levert til AF Gruppen det siste året. AF har nå totalt fem EC700CL i sin Volvo-flåte.

Forsiden nå