Knuseskuffen BC 3500 med Atlas Copcos farger og logo veier 3,5 tonn og kan bearbeide 0,8 m3 masse i hver fylling.
Knuseskuffen BC 3500 med Atlas Copcos farger og logo veier 3,5 tonn og kan bearbeide 0,8 m3 masse i hver fylling.

Lanserer knuseskuffer

Atlas Copcos jakt på nye produktområder synes ustoppelig. Siste tilskudd er lansering av gravemaskinmonterte knuseskuffer for bearbeiding av resirkuleringsmaterialer.

Knuse/sorteringsskuffene lanseres i fire størrelser, og de har fått betegnelsene Atlas Copco BC 1500/BC 2250/BC 3500 og BC 4900. Skuffene er bygd for montering på gravemaskiner i størrelsene 12-25 tonn, 17-34 tonn, 25-34 tonn og 34-60 tonn. De veier henholdsvis 1500/2250/3500/4900 kg og krever en oljetilførsel fra 120 til 220 l/min. med et oljetrykk på 230 bar.

Avtale med BM Meccanica

Under fjorårets Samoter-utstilling i Verona kunne italienske BM Meccanica, lokalisert i Breganze, Vincenza, feire 10-årsjubileum for sine kjeftknuseskuffer for gravemaskinmontering. Selskapets MB-knusere er nå representert i over 100 land, og de er også kjent i Norge gjennom flere kanaler. Nylig ble det også tegnet avtale med Bamble Mekaniske Industri AS.

Det er samme selskap, med de samme knuserne, Atlas Copco har inngått OEM-avtale med. Anlegg&Transport får bekreftet fra Tyskland at avtalen ble undertegnet i første kvartal. OEM-avtalen er imidlertid av så ny dato, at den før Påske var ukjent for det norske selskapet. Heller ikke i Sverige kunne noen bekrefte den.

Produksjon i Italia

De nye Atlas Copco BC knuseskuffene blir produsert i Italia i Atlas Copco-farge/logo med etterfølgende betegnelse BC og tallet som angir størrelsen.

Skuffene er beregnet for behandling av gjenbruksmateriale som asfalt, stein- og betongmaterialer fra bygg, bruer eller andre konstruksjoner som kan resirkuleres på stedet.

De hydrauliske skuffeknuserne kan stille spalteåpningen mellom knuseknivene og få ut materiale i valgfri størrelse 20-120 mm. Det pekes på at daglig ettersyn av skuffene er enkelt med 30 timers smøreintervall og kun to smørepunkter.

Forsiden nå