Lastebiler må ha minst 5 mm mønster på vinterdekkene

Lastebiler må ha minst 5 mm mønster på vinterdekkene

Og drivende og styrende aksler må ha merkede vinterdekk kommende vinter i Norge.

- Vi innfører nå nye krav til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy. Det vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet vil Vegdirektoratet nå vedta nye regler for vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy (over 3500 kg). Endringene vil tre i kraft straks og gjelder kommende vintersesong.

Endringene innebærer at kjøretøy over 3500 kg pålegges å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengere. I dag er det generelle kravet til mønsterdybde 3 mm.

Pålegget skal gjelde i perioden fra 1. november til mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark.
 
Biler/trekkvogner over 3500 kg pålegges også å ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars. Dette kravet gjelder bare drivende og styrende aksler på motorvognen, ikke tilhenger.
 
Når det gjelder de nye kravene til mønsterdybde, vil mangler bli gebyrbelagt straks reglene trer i kraft. Gebyr både for manglende mønsterdybde og manglende vinterdekk er 750 kroner per dekk.

Forsiden nå