Leverte 9446 lastebiler i november

Leverte 9446 lastebiler i november

Dette er likevel en tilbakegang for den svenske lastebilprodusenten.

Volvokonsernet har summert opp alle lastebilene de har levert av merkene Volvo, Mack, Renault Trucks, UD og Eicher i november og kommet til tallet 9446.

For hele året til og med november er tallet 204.748 leverte lastebiler. November-tallet i år gir en nedgang på 15 % i forhold til 2011. For hele året så langt er det en leveransenedgang på 4 % i forhold til 2011.

Når det gjelder lastebiler av merke Volvo, er det levert 96.090 stykker i verden så langt i år. Dette er en nedgang på 7 % målt mot fjoråret.

Selv om Øst-Europa har en god økning, trekker sviktende salg i Vest-Europa en nedgang på 6 % i forhold til i fjor.

Senker produksjonen

Nedgangen i økonomien og usikkerheten rundt det fremtidige forretningsklimaet i Europa har en betydelig negativ effekt på etterspørselen etter lastebiler, skriver Volvokonsernet i et nyhetsbrev.

For å omstille seg til den nedadgående etterspørselen går Volvo-produksjonen på et lavere gir, med færre skift og dager med stopp i produksjonen mot slutten av året.

Totale leveranser per marked for Volvo-konsernets lastebilvaremerker (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher) samlet:

Leveranser

November

Forandring

Akkumulert per år

Forandring

Volvo-konsernet

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

7406

8552

-13%

76.735

86.076

-11%

Vest- Europa

5697

6693

-15%

58.214

68.737

-15%

Øst-Europa

1709

1859

-8%

18.521

17.339

7%

Nord-Amerika

3510

4839

-27%

44.142

37.824

17%

Sør-Amerika

2252

2545

-12%

21.500

26.355

-18%

Asia

4357

5153

-15%

46.537

50.071

-7%

Øvrige markeder

1579

1351

17%

15.834

13.904

14%

Totalt Volvo-konsernet

19.104

22.440

-15%

204.748

214.230

-4%

       

Lette lastebiler (< 7t)

1519

1801

-16%

16.751

22.022

-24%

Mellomstore lastebiler (7-16t)

2634

3120

-16%

30.245

31.159

-3%

Tunga lastebiler (>16t)

14.952

17.520

-15%

157.753

161.050

-2%

Totalt Volvo-konsernet

19.104

22.440

-15%

204.748

214.230

-4%

 

Leveranser per marked for Volvolastebiler (kun merket Volvo):

Leveranser

November

Forandring

Akkumulert per år

Forandring

Volvo

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

3835

4418

-13%

39.103

41.694

-6%

Vest-Europa

2530

3059

-17%

25.235

29.063

-13%

Øst-Europa

1305

1359

-4%

13.868

12.631

10%

Nord-Amerika

2243

2959

-24%

23.884

22.539

6%

Sør-Amerika

1712

2159

-21%

17.571

22.595

-22%

Asia

1132

1406

-19%

10.116

12.398

-18%

Øvrige markeder

524

407

29%

5416

4238

28%

Totalt Volvo

9.446

11.349

-17%

96.090

103.464

-7%

       

Mellomstore lastebiler (7-16t)

137

217

-37%

1.576

1.738

-9%

Tunga lastebiler (>16t)

9309

11.132

-16%

94.514

101.726

-7%

Totalt Volvo

9.446

11.349

-17%

96.090

103.464

-7%

 

Forsiden nå