Merethe Storødegård og John Kenneth Selven tar uenigheten med et smil.
Merethe Storødegård og John Kenneth Selven tar uenigheten med et smil.

Like før terminal-bomben smeller

Det er bare et tidsspørsmål før regjeringen og Samferdselsdepartementet tar avgjørelsen om hvor Midt-Norges nye logistikknutepunkt skal plasseres.

Merethe Storødegård og John Kenneth Selven er spente på regjeringens syn. A&T møtte de to på den årlige Vegkonferansen i Trondheim i går.

Gods sørfra

Terminalen må ha tilknytning til E6 mener, John Kenneth Selven.
Terminalen må ha tilknytning til E6 mener, John Kenneth Selven.

Storødegård, leder for Vegforum Trøndelag og regiondirektør i NHO Trøndelag, vil ha terminal i tilknytning til havn. Selven, styreleder i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge og påtroppende regionsdirektør Region Nord   i Tollpost Globe, vil plassere jernbaneterminalen sør for Trondheim i tilknytning til E6. Det begrunner han med at 75-80% av godset kommer sørfra.

- Det er både ineffektivt og lite miljøvennlig å kjøre dette forbi Trondheim, og til en ny terminal i Stjørdal, sier Selven.

Uten havn

Jernbaneverket ønsker ikke samordning av gods i et knutepunkt i Trøndelag. De anbefaler nedleggelse av godsterminalen på Brattøra for å etablere en ny sør for Trondheim sentrum, uten tilknytning til havn. Både speditører og godsaktører på bane jubler over løsningen.

- Her er det brukt sunn fornuft, understreker Selven.

Innstillingen tar spesielt hensyn til næringslivet som ønsker godsterminal sør for Trondheim sentrum. Også miljøhensynet nevnes i begrunnelsen. Det såkalte alternativet, "delt sør" betyr at Torgård i Trondheim og Søberg i Melhus er de mest aktuelle lokaliseringene. Havnene i Orkanger og på Brattøra foreslås i kombinasjon med disse stedene. Et annet alternativ er å bruke både Muruvik i Malvik og Orkanger som havn for å frigi Brattøra.

Skuffet

Merethe Storødegård er skuffet over at Jernbaneverket har utelatt havn i sin anbefaling. - Det er uhørt å ikke imøtekomme de nasjonale føringer som tilsier å tilrettelegge for samordning mellom bil, båt og bane i effektive logistikknutepunkt, understreker Storødegård.

Går glipp av 317 mill.

Storødegård og Selven er imidlertid skjønt enige om at Midt-Norge har mange veier som trenger vesentlig utbedring for å holde et tilfredsstillende nivå.

Begge understreker at det er svært uheldig at en region med 8,7% av befolkningen kun får 6,7% av riksveibevilgningene.

- Det betyr at vi årlig går glipp av ca. 317 millioner kroner. I stedet for 1,3 milliarder får vi bare én milliard. I vår iver for ny infrastruktur har vi støttet bomveifinansiering, men vi ser at dette kan slå uheldig ut for flere virksomheter hvor bompengeandelen har blitt særdeles høy, sier Selven.

Veisamarbeid

Han understreker at dette er en stor utfordring til lokale politikere og interesseorganisasjoner som Næringsforeningen i Trondheim og NHO Trøndelag.

- Vi må jobbe bedre og tettere sammen med det lokale næringslivet. Da får vi fram de gode veiprosjektene slik at overføringen fra Staten øker. Dette vil øke konkurransekraften for næringslivet i området som er særdeles viktig, sier Selven.

Storødegård er ikke uenig i det. Hun viser til at arrangør av Vegkonferansen, Vegforum Trøndelag, er opptatt av å sikre gode veier for hele landet.

Sikrer korridorer

- Det trygger næringsliv og bosetting, men sikrer også transportkorridorer som ivaretar fremtidens klimakrav, sier Storødegård.

Vegforum Trøndelag består av 13 organisasjoner som representerer 60.000 årsverk og en omsetning på 70 milliarder kroner.

Forsiden nå