Bekymring for containerterminalens fremtid etter at DFDS er skviset ut.
Bekymring for containerterminalens fremtid etter at DFDS er skviset ut.

Logistikkfolket føler seg overkjørt

Ledelsen ved Norske Skog Skogn dropper avtalen med transportøren DFDS Logistics. Fra nyttår overtar Sea-Cargo.

Logistikkfolket ved Midt-Norges største containerhavn hadde helst sett at DFDS fortsatte og føler seg nå overkjørt.

Informasjonssjef Odd Einar Aarmo ved Norske Skog Skogn forklarer skiftet av transportør med kostnadskutt.

Sea-Cargo overtar 50% av eierskapet i Skognterminalen etter DFDS Logistics. Norske Skog eier den andre halvparten.

Bekymring

Man spør seg om Sea-Cargo har muskler nok til å skaffe tonnasje og omsetning for videre drift.

Ordfører Robert Svarva frykter ikke at transportørskiftet betyr slutten for containerhavna i Skogn. Men det bekymrer både ordføreren og næringslivet at selskapet som har operert containerhavna siden 2002 og stått for store investeringer på havna, ikke lenger har en avtale med Norske Skog Skogn.

Knutepunkt

Svarva forteller til Levangeravisa at han likevel ser for seg havna som en del av det regionale logistikknutepunktet.

Ordførerne i Indre Trondheimsfjord har tidligere gått inn for en ny godsterminal lagt til det omstridte området i Hell/Muruvik. Det er uaktuelt. Nå går det mot en delt havneløsning i eller nær Trondheim med jernbaneterminal sør for Trønderhovedstaden.

- Det er svært viktig for mange bedrifter i regionen å ha en containerhavn på Skogn. Uten havna vil transporten bli både dyrere og mer tidkrevende for bedriftene, sier Svarva.

Nytt selskap

De interkommunale selskapene Trondheimsfjord Interkommunale havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen skal oppløses for å opprette et nytt selskap. Etter planen skal det nye havneselskapet være i drift fra 1. januar 2013, samme dato som Norske Skog Skogn skifter transportør.

 

Forsiden nå