Her bygges nytt stasjonsbygg ved Bond Street.
Her bygges nytt stasjonsbygg ved Bond Street.

Londons 135 milliarders-jobb

Tvers gjennom London bygges 118 km dobbeltsporet jernbane i det av Storbritannias største byggeprosjekt i historien.

Fra Plumstead Portal driver de to TBM-ene Mary og Sophia en 2,3 km lang tunnel under Themsen til North Woolwich.
Fra Plumstead Portal driver de to TBM-ene Mary og Sophia en 2,3 km lang tunnel under Themsen til North Woolwich.

Jernbaneprosjektet Crossrail er i øyeblikket Europas største byggeprosjekt. 118 km dobbeltsporet jernbane skal bygges tvers gjennom millionbyen London.

Siden byggingen startet i februar 2012 er over 20 millioner arbeidstimer nedlagt av over 7000 arbeidere på 40 ulike byggeplasser over hele London. Den totale kostnaden for hele prosjektet ligger på rundt 135 milliarder kroner.

Les også: Rå Hitachi på Europas største byggeprosjekt

Den nye toglinjen skal forbinde øst og vest i London, og gå fra Maidenhead og Heathrow i øst til Shenfield i nordøst og Abbey Wood i sørøst. Den kommer til å forbinde viktige knutepunkter som Heathrow flyplass og jernbanestasjonene Paddington og Liverpool Street.

Crossrail skal gå tvers gjennom London fra øst til vest.
Crossrail skal gå tvers gjennom London fra øst til vest.

Ved Old Oak Common bygges en segmentfabrikk der betongelementene som skal kle innsiden av tunnelene lages. En lignende fabrikk vil bli bygget på Åsland utenfor Oslo når tunnelen på Follobanen skal drives.
Ved Old Oak Common bygges en segmentfabrikk der betongelementene som skal kle innsiden av tunnelene lages. En lignende fabrikk vil bli bygget på Åsland utenfor Oslo når tunnelen på Follobanen skal drives.

Togene på linjen skal etter planen gå like ofte som undergrunnsbanen, og i rushtiden skal det gå 24 tog er time hver vei, noe som vil gi en passasjerkapasitet på til sammen 72.000 i timen. Totalt er det forventet rundt 200 millioner passasjerer årlig på linjen, som dermed vil bli blant verdens mest trafikkerte.

Follobanen TBM

Det skal bygges fem tunnelseksjoner med en diameter på seks meter. Den totale tunnellengden blir 22 km, noe som altså er svært sammenlignbart med tunnelen som skal bygges på  her i Norge. Til jobben brukes åtte tunnelboremaskiner ( ) fra den tyske produsenten Herrenknecht

Nylig offentliggjorde Crossrail en rekke luftfotografier over arbeidene rundt om i London. Noen av dem kan du se i denne saken. Resten kan du se her

Å bygge jernbanetunneler midt en by er utfordrende. Her fra Finsbury Circus nær Liverpool Street Station.
Å bygge jernbanetunneler midt en by er utfordrende. Her fra Finsbury Circus nær Liverpool Street Station.

Forsiden nå