Sannhetens øyeblikk, TBM-Åsa sørger for gjennomslag på første tunnel gjennom Hallandsås.
Sannhetens øyeblikk, TBM-Åsa sørger for gjennomslag på første tunnel gjennom Hallandsås.

Lyset tent i svensk tunnel-mareritt

Drøye 17 år etter oppstart er det første tunnelløpet gjennom Hallandsås ferdigboret. 25 august fikk TBM-Åsa (tunnelboremaskinen) gjennomslag på nordsiden av åsen i Skåne. Nå gjenstår det "bare" fem år til togene kan slippes gjennom åsen, skriver redaktør Morgan Andersen i svenske Entreprenad.

Prosjektet har vært en gjenganger i media fra oppstart våren 1993, og vil uten tvil gå inn i historien som det verste marerittet i svensk tunnelhistorie. I bransjekretser og tunnelmiljøet heter det at ingen vet hva som befinner seg under bakken eller i fjellet før man begynner et arbeid. Hallansås-prosjektet er det beste bevis på sannheten i utsagnet.

Dobbeltspor i 2015

I reportasjen fra gjennomslaget for TBM-Åsa peker Entreprenad på at det andre tunnelløpet i dobbeltsporet vil være klart om fem år, selv om det har tatt 17 år for å fullføre det første. Grunnen er at entreprenørfellesskapet, Skanska-Vinci, har gode erfaringer med lining-metoden som er benyttet etter at TBM-Åsa ble satt i drift høsten 2005.

TBM-Åsa er en skjoldmaskin spesielt tilpasset den våte og besværlige åsens geologi. For å hindre innlekking av grunnvann bygges det et vanntett rør i direkte tilknytning til TBM-Åsa. Hver ring i røret består av åtte betongsegmenter, og hver av de 40.000 betongelementene er 2,2 meter bredt og veier tolv tonn.

Med første boring som referansepunkt er entreprenørene i samarbeidsselskapet vel vitende om hvilken jobb som fortsatt står foran dem, og de regner med at tidsplanen holder.

- Vi har brukt en metode som fungerer vel og har skaffet oss viktig erfaring foran neste boring, sier prosjektingeniør Anders Rehnstrøm.

Tunnelhistorien

Ifølge Entreprenad er hovedelementene i Hallansås-tunnelen disse:

-Prosjektet ble igangsatt våren 1993, og Kraftbyggarna beregnet at det ville ta tre år og koste 1,3 milliarder SEK. Men TBM-Hallbor ga faktisk opp før rotasjonshodet på 9,1 meter diameter begynte å spise seg inn i åsen.
-Senere gikk entreprenøren over til driving med konvensjonell boring og sprengning, men ga opp i 1995. Metoder med nedfrysing av i en 130 meter lang strekning ble også forsøkt.
-Da Skanska tok over tunnelen i 1996, var man kommet tre km inn i åsen. Et hovedproblem var at tunnelen fungerte som et gigantisk dreneringsrør som tømte åsen for vann. Derfor ble det benyttet akrylamid tetningsmiddel, senere betraktet som kretsfremkallende middel. Da rester av akrylamid lakk ut og forurenser brønner og grunnvann, ble det ramaskrik og arbeidet stoppet i 1997.
-I 2004 ble arbeidet tatt opp igjen, denne gang av konsortiet Skanska og franske Vinci som i mellomtiden hadde gjort gjemmeleksa grundig. Den nye 250 meter lange TBM-Åsa ble satt i drift høsten 2005 og har gjort første del av jobben ved gjennomslaget 25. august.

Västkustbanan og tunnelen

Når det 8,7 kilometer lange dobbeltsporets to løp gjennom Hallandsås er fullført, vil Västkustbanan øke kapasiteten enormt. Det skjer dels ved at godsvekten på togene kan fordobles, dels ved at toghastigheten kan økes fra 80 km/h til 200 km/h. Samtidig kan antallet tog i timen økes fra fire til 24.

Når dette er et faktum, kan man kanskje også svelge den bitre sannhet at sluttregningen vil lyde på 10,5 milliarder SEK, et godt stykke over første anslag på 1,3 milliarder SEK.

 

Forsiden nå