Nå blir det snart anleggsaktivitet ved Bodøelv igjen. Foto: Statens vegvesen
Nå blir det snart anleggsaktivitet ved Bodøelv igjen. Foto: Statens vegvesen

M3 Anlegg-ansatte kan jobbe for Consto

Ny avtale om Bypakke Bodø-prosjekt etter konkursen i M3 Anlegg AS.

Det er inngått avtale mellom Statens vegvesen, DNB Bank ASA og konkursboet til M3 Anlegg AS om fullføring av anleggsarbeidene vest for Bodøtunnelen.

- Jeg kan bekrefte at det er inngått en avtale mellom boet, DNB Bank ASA og Statens vegvesen om videre drift på riksvei 80-anlegget. Videre har boet gjort en avtale med Consto AS om å utføre arbeidet. Det har vært en god og konstruktiv dialog i en utfordrende situasjon, sier bostyrer, advokat Roald Angell.

- Avtalen med Consto åpner for at tidligere ansatte i M3 Anlegg AS kan arbeide for Consto AS, fortsetter han.

Pressemelding

Det er sendt ut en felles pressemelding fra Statens vegvesen, DNB Bank ASA og konkursboet etter M3 Anlegg AS.

- Siden konkursen har DNB og bostyrer jobbet iherdig for å finne gode løsninger for å komme raskt i gang med Bypakke Bodø. DNB er svært tilfreds med at avtalen nå er på plass og at arbeidet med Bypakke Bodø kan fortsette, sier banksjef John-Arne Hansen i meldingen. 

- Vi er glade for at det så raskt er kommet en avtale også for denne delen av prosjektet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Senere ferdig

Med denne avtalen på plass, kan arbeidene på riksveien snart være i gang igjen.

- Vi regner med at anleggsarbeidene fortsetter om kort tid, og at vi i løpet av de nærmeste ukene skal være tilbake til den aktiviteten vi hadde før konkursen, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Consto skal altså videreføre og ferdigstille blant annet områdene Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

- Det gjenstår mye arbeid, og nå skal vi snakke nærmere med den nye entreprenøren om videre fremdrift i de enkelte kryssene. Anlegget vil bli ferdigstilt litt senere enn opprinnelig plan, men skal likevel stå ferdig før Bodøtunnelen åpner første halvår 2019. Når det gjelder økonomien i prosjektet er prognosene uforandret, sier Bardal.

Stor kontrakt

Consto skal nå fullføre det som var den nest største kontrakten da den ble inngått i 2015. Den inneholder blant annet:

  • 2,1 kilometer firefeltsvei fra Bodøelv til Thallekrysset og fra Bodøelv til Gamle Riksvei i Olav V gate
  • 1,6 kilometer ny tofeltsvei
  • 2,9 kilometer gang- og sykkelvei
  • Fem nye kryss og sju rundkjøringer
  • Ti bruer på mellom 10 og 80 meter, inkludert underganger for gang- og sykkelveinettet

Arbeid i tunnelen

Tidligere i januar har bostyret meldt at avtalen mellom Veidekke og M3 Anlegg er hevet. M3 Anlegg var underentreprenør for Veidekke på tunnelkontrakten. Nå fullfører Veidekke jobben.

- Arbeidene er allerede i gang igjen inne i tunnelen, og snart vil det altså være synlig aktivitet også på utsiden, sier prosjektleder Odd Inge Bardal.

Forsiden nå