M3 Anlegg lavest på fylkesvei 78

M3 Anlegg lavest på fylkesvei 78

Det kom inn fem tilbud til fylkesvei 78 Arm-Ømmervann. De varierte mellom 109,7 mill. og 198,9 mill. kroner.

Parsellen er en del av fylkesvei 78 Halsøya-Leirosen, og er lyst ut som en totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren også skal gjøre byggeplanleggingen, i tillegg til selve byggejobben.

De fem som har levert tilbud er:
PEAB Sverige AB,          135.587.000 kroner.
Johs J. Syltem AS,         109.722,649 kroner.
M3 Anlegg AS,               108.200.000 kroner.
Kolbjørn Nilsskog AS,     140.670.500 kroner.
Hæhre entreprenør AS,   198.906.000 kroner.

Forsiden nå