Asfaltarbeidere opplever ofte farlige situasjoner på grunn av hensynsløse bilister.
Asfaltarbeidere opplever ofte farlige situasjoner på grunn av hensynsløse bilister.

Må hoppe unna hensynsløse biliser

Asfaltarbeidere blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Trafikkdirigentene er spesielt utsatt.

- Det er ganske alvorlig når en trafikkdirigent må hoppe til side for å unngå å bli kjørt ned, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Statens vegvesen.

I løpet av de siste fem-seks årene har det vært fire alvorlige ulykker der trafikkdirigenter er blitt påkjørt. Dirigentene står i hver sin ende av arbeidsstedet og gir anvisninger til bilistene.

Hvert år får Statens vegvesen melding om rundt 300 uønskede hendelser hvor bilister er involvert, i løpet av de 90 dagene asfaltsesongen varer.

- Det vi ser oftest er at bilistene ignorerer tegn fra trafikkdirigenter, at de kjører forbi ledebilen eller at de passerer arbeiderne i høy fart, sier Dahl.

På Østlandet er det verst. Her registrerer Vegvesenet i snitt to uønskede hendelser om dagen i asfaltsesongen.

Flest alvorlige hendelser er det på tofelts veier med mye tungtrafikk, som for eksempel riksveiene. Her har det også vært en dårlig utvikling over tid.

- Fra 2010 til 2011 hadde vi en økning på 12 prosent når det gjelder farlige situasjoner med bilister. Det er veldig bekymringsfullt, sier byggeleder Arnfinn Trosterud i Statens vegvesen Region øst.

Respekterer blålys

Også asfaltlegging i bystrøk, særlig i Oslo-området, kan være krevende. Her har ikke arbeiderne trafikken tett innpå seg, men i følge Vegvesenet kan det være dramatisk når trafikken på flerfelts veier skal ledes inn på den ene siden av midtdeleren. Av sikkerhetsmessige grunner foregår alt arbeid på natten i disse områdene.

- Tidligere hadde vi alltid politiet med oss ved utsetting og innhenting av sperringer. Det har vi ikke lenger. Nå bruker vi bufferbiler; biler med store støtputer bak, sier Tom Stenberg, byggeleder for asfalt i Oslo, Asker og Bærum i Statens vegvesen.

Stenberg forteller at de savner hjelpen fra politiet, fordi bilistene respekterer blålys og kjører saktere.

- Vi har opplevd at trafikanter bryter sperringer og kjører gjennom arbeidsområdet. Nytt av året er at vi har trafikkvakter der sperringene starter. De slipper bare inn asfaltbiler, og luker ut alle andre, sier Stenberg.

Bedre dirigenter

Det er entreprenører som utfører asfaltarbeidet for Statens vegvesen. Begge parter er opptatt av å sette inn mottiltak for å få bukt med de farlige situasjonene.

Ett av disse er bruk av ledebil som kjører kolonne forbi arbeidsområdet. Det ble innført som fast praksis ved asfaltarbeid på tofeltsveier fra 2004, og har hjulpet på sikkerheten.

- Sikkerhetsmessig er det kanskje det beste som har skjedd. Det gjør at vi får dempet farten forbi arbeidsstedet. Men når vi opplever at bilister kjører ut av kolonnen og passerer ledebilen, forsvinner den sikkerheten, sier avdelingsleder Per Kristian Melsnes i Veidekke.

Veidekke er en av entreprenørene som utfører asfaltarbeidet for Statens vegvesen.

Et annet tiltak er opplæring av trafikkdirigentene. I dag er det krav om at dirigentene må gjennomføre kurs hvert femte år.

- Det er veldig viktig med dirigenter med autoritet, og her ser vi en klar forbedring. Det fins nå spesialfirmaer som kun driver med sånt. Før kunne det være 18-åringer som ble sendt rett ut, sier byggeleder Trosterud.

Denne artikkelen er levert av det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Forsiden nå