Må punge ut av egen lomme
(Bilde: Øyvind Lygre tar dommen med løftet hode.)

Må punge ut av egen lomme

De to tidligere styretoppene i Schianders Logistikk, Øyvind Lygre og Jan Ulriksen er dømt til å betale én million kroner i erstatning etter konkursen i selskapet.

- Klart det er sure penger å bli dømt til å betale 640.000 kroner fra egen lomme, sier Øyvind Lygre til AT.no. Han er i dag konsernsjef i Scandinavian Shipping.

Lygre har ikke bestemt seg om han skal anke dommen.

Konkurs

Det var Svein Willadssen i Marine Trading i Moss som gikk til sak mot Lygre og Ulriksen. Willadssen var en av de største kreditorene da Schianders Logistikk gikk konkurs sommeren 2010.

Konkursboet mente at selskapet burde slått seg selv konkurs et halvt år tidligere, og viste til at kreditorene var blitt påført et ekstratap på 10,4 millioner kroner på de seks månedene det tok fra selskapet var insolvent til styret valgte å gi opp.

Ble stevnet

Da konkursboet ikke hadde penger til å forfølge saken, kjøpte Svein Willadssen kravet, og stevnet Jan Ulriksen og Øyvind Lygre for 10,4 millioner kroner.

Moss tingrett er kommet til at Ulriksen og Lygre til sammen må betale én million kroner til Willadssen. I tillegg må de betale Willadssens saksomkostninger på 275.000 kroner.

Fornøyd

Lygre forteller at han er fornøyd med at erstatningsbeløpet ble så kraftig redusert.

- Vi tenkte aldri på å trekke fordeler av fortsatt drift, heller ikke å føre kreditorene bak lyset. Det la også retten vekt på. Vi jobbet for arbeidsplassene og trodde på en løsning. Det er godt å bli trodd på, sier Lygre til AT.no.

Verken Ulriksen eller Lygre er dekket av en styreansvarsforsikring, og må ta penger fra egen lomme for å betale kravet. På den bakgrunn fant retten det riktig å lempe betydelig på erstatningen.

Forsiden nå