Scania hadde et bredt utvalg av kjøretøy på sitt vinterarrangement i Trysil.
Scania hadde et bredt utvalg av kjøretøy på sitt vinterarrangement i Trysil.

Markedsledende på AdBlue-sensorer

Det er ikke mange som kan dokumentere markedsandeler på over 90%. Det kan imidlertid det norske selskapet Wema Systems AS når det gjelder AdBlue-sensorer i europeiske nyttekjøretøyer som benytter SCR-teknologien for å tilfredsstille Euro 5-kravene.

Bergen-selskapet Wema System har som mål å bidra til reduksjon av miljøskadelige utslipp i hele verden. Med skreddersydde sensorer til SCR-systemer (Selective Catalytic Reduction) er selskapet en viktig bidragsyter til å redusere NO x-utslipp (nitrogenoksid). Selskapet har levert tanksensorer av mange slag til et økende antall markeder og kunder over hele verden siden etableringen i 1986, slik at man i dag er en global aktør og leverandør av utstyr for renere avgassutslipp.

Under vårt besøk i Bergen traff vi Sales Manager Ronny Karlsen og Sales Manager Cornelis Hulst som kunne formidle hvorfor Wema er blitt den globalt ledende produsenten av AdBlue-, nivå-, suge- og retur-sensorer. Selskapet ønsker å utvikle produkter og systemer for å møte ny og strengere forurensnings-lovgivning som kommer i stadig flere land i verden. SCR-teknologien og AdBlue sikrer betydelige reduksjoner av NO x i utslipp fra dieselmotorer. SCR kan fjerne så mye som 80-90% NO x.

Wema jobber i tett dialog med sine kunder på teknologiske og lovgivende utfordringer, lytter til behovene og kravene og foreslår løsninger basert på sin kompetanse. Det har medført at selskapet har fått innpass hos de store lastebil- og buss-produsentene i Europa og resten av verden. Dette samme gjelder sensorer til jordbruks- og anleggsmaskiner som må følge utslippskravene som kommer.

Sensorene måler væskenivå, samt leverer AdBlue til doseringspumpen i SCR-systemet og returnerer for mye AdBlue. AdBlue-sensorene har også varmerør for tining av frosset AdBlue (fryser ved 11 minusgrader), samt CAN-bus for onboard-diagnose.

Måler kvaliteten

Wema leverer også et produkt som kan måle kvaliteten på AdBlue. Uten en kontinuerlig måling av AdBlue-kvaliteten er det en risiko for at urea-væsken kan erstattes med vann eller andre væsker på tanken. Kilder innenfor nyttekjøretøyindustrien indikerer att opp mot 50% av tungbilsjåførene i visse europeiske land unnlater å bruke AdBlue på SCR-kjøretøyer, som dermed i visse tilfeller knapt nok tilfredsstiller Euro 3. Det er også en viss risiko for å fylle diesel på AdBlue-tanken ved et uhell. Oppdages ikke det, kan det i verste fall oppstå brann i bilen. En Wema Quality-sensor vil forhindre dette ved å varsle at ikke alt er i orden allerede ved oppstart. Kvalitet på AdBlue kan måles med ultralyd og tilpassede algoritmer. Kvalitetsmålingen har en nøyaktighet på ± 0,5%.

Wema har det siste året investert stort i teknisk kunnskap for å øke sin kapasitet for videre utvikling av utstyr til eksisterende og nye kunder. Senteret for utvikling og produktstyring er samlet på hovedkontoret i Bergen. Wema System er i dag et internasjonalt selskap med regionskontorer i India, Kina, Sveits og USA. Det gjelder å være til stede i alle viktige områder hvor kundene er.

Både Karlsen og Hulst ser lyst på Wemas framtid. De mener at bedriften er godt rustet til å møte de strenge tekniske produktkravene som stilles fremover for at miljø og luftkvalitet skal bli bedre globalt.

 

Forsiden nå