Det satses langt i DB Schenker Rail.
Det satses langt i DB Schenker Rail.

Maskinselger Vestfold /Telemark

P on Equipment AS er en landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon for verdens største produsent av anleggsmaskiner, Caterpillar, i Norge. Vi er Norges største Service-organisasjon innen vår bransje med totalt 382 ansatte. Omsetningen vår i 2011 var på 1,6 milliarder NOK. Vi søker ny maskinselger i Vestfold/Telemark.   Hovedoppgaver 1. salg av Cat anleggsmaskiner i Vestfold/Telemark. nn2. oppsøke nye og eksisterende kunder i ditt område. nn3. løse våre kunders utfordringer ved hjelp av produkter og tjenester fra Caterpillar og Pon. nn4. delta på markedsaktiviteter i ditt område. nn5. rapportere til Salgssjef bygg & anlegg.   Vi søker etter en 1. kreativ og selvstendig "kremmer". nn2. som har salgs-/teknisk erfaring. nn3. som har stå-på vilje og lyst til å lykkes innen salg. nn4. som ønsker å jobbe i et internasjonalt selskap i sterk vekst.   Vi kan tilby en spennende jobb med gode inntjeningsmuligheter og mulighet for egen utvikling. nn Kontakt Segmentsjef Bygg & Anlegg Knut Bøvre mobil. 909 73 795 eller Personalsjef, Ivar Christoffersen mobil. 901 17 890 dersom du har spørsmål til stillingen.   STILLINGSMÅL · Salg av nye og brukte maskiner samt utstyr og serviceavtaler til disse maskinene i et distrikt definert av bedriften. nn· Rapportere transaksjonspriser på maskinhandler. nn· Representere bedriften i henhold til bedriftens etiske retningslinjer og policy. nn VIKTIGSTE SLUTTRESULTAT 1. Oppnå salgsmål med hensyn til volum og lønnsomhet i regionen nn Hovedoppgaver nn· Lage plan for sitt område nn· Sørge for salgsavtaler på nye, brukte maskiner samt serviceavtaler til disse maskinene nn· Utarbeide avtaler etter bedriftens prosesser og rutiner nn· Rapportere transaksjonspriser og tapte salg månedlig nn· Følge selskapets salgsprosesser nn· Arbeide for at bedriftens mål for kundetilfredshet oppnås nn· Sammen med Salgssjef sette årlige mål   nn 2. Rutiner/ansvarsområder nn· Sende ukerapporter til fastsatt tid til Salgssjef. nn· Lage kjørebøker og reiseregninger månedlig nn· Selger er forpliktet til å bevare taushet om bedriftshemmeligheter, kalkyler, anbud og andre anliggender som de får kjennskap til under sitt arbeid i bedriften. nn· Innrapportere uregelmessigheter eller andre saker som kan skade bedriftens foretningsområde til salgssjef   nn 3. Caterpillar/PON nnHovedoppgaver nn· Delta på møter og opplæring nn 4. Kampanjer og markedstiltak nnHovedoppgaver nn· Ansvarlig for gjennomføringen av vedtatte kampanjer og markedstiltak i respektiv region. nn· Oppfølging og evaluering av kampanjer internt. Attestasjonsrett: I følge attestasjonsplan.  nn TILLEGGSINFORMASJON Stillingskrav: nnStillingen er selvstendig og krever en kreativ person med initiativ som har forståelse for produktet og markedet. nnMå beherske engelsk skriftlig og muntlig. nnGode kommunikasjonsegenskaper og kremmerånd er viktig. Krav til utdannelse: nnFortrinnsvis teknisk utdannelse. nnKunnskaper om prosesser og marked. nnHøy produkt/markedskunnskap kan oppveie for formell kompetanse. nnBransjeerfaring er ønskelig, men ikke noe MÅ - krav.

Forsiden nå