Konsernsjef Terje Venold opplever svikt på den totale bunnlinjen, men kan glede seg over gode tall fra entreprenørvirksomheten i Veidekke.
Konsernsjef Terje Venold opplever svikt på den totale bunnlinjen, men kan glede seg over gode tall fra entreprenørvirksomheten i Veidekke.

Mellomfornøyd Veidekke-sjef

Veidekke mer enn halverer bunnlinjen, men det er likevel mye å glede seg over for konsernsjef Terje R. Venold.

Venold la i morges frem resultatene for 2. kvartal 2012. De viser at Veidekke økte omsetningen med 16% fra samme periode i fjor, fra 4,6 til 5,4 mrd. NOK.
Inntjeningen er imidlertid langt dårligere enn ved samme kvartal i fjor: 131,1 MNOK før skatt, mot 337,2 i 2011.

- Til tross for en positiv markedsutvikling i Norge de seneste månedene er den generelle markedssituasjonen innen bygg og anlegg fortsatt krevende. Resultatene er ikke i tråd med våre ambisjoner, men vi er på rett vei, sier Venold i en kommentar.

Han påpeker at justert for fjorårets salgsgevinster og oppskrivninger var resultatforbedringen i andre kvartal nær 25%.

Det er uansett innenfor industri og eiendom at Veidekke opplever sviktende bunnlinje. Innenfor førstnevnte er resultatet før skatt 46 MNOK, mot 163 i tilsvarende kvartal i fjor.

Eiendomsutviklingen går også tråere: 26 MNOK i overskudd, mot 177 i 2011.

Gode entreprenør-tall

Entreprenørvirksomheten leverer imidlertid gode tall. Her fortsetter omsetningsøkningen, og den endte i 2. kvartal på hele 22 % over samme periode i 2011, mens høyere prosjektmargin på nye kontrakter ga en resultatmargin på 2,3 % (1,5 %). I Sverige og Danmark ble både omsetning og resultater på nivå med andre kvartal i fjor.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i andre kvartal utgjorde 4,2 mrd. NOK (3,7 mrd. NOK i 2011) og resultat før skatt endte på 100 MNOK (73 MNOK).

Les hele rapporten her!

Forsiden nå