Vi vet ikke når, men la oss si snart, vil Sigurd Stave Maskin tilby måling av utmatet mengde sand/salt fra Fallkôpings spredere ved hjelp av veieceller.
Vi vet ikke når, men la oss si snart, vil Sigurd Stave Maskin tilby måling av utmatet mengde sand/salt fra Fallkôpings spredere ved hjelp av veieceller.

Mer enn vi ventet hos Stave

Flere av produktene hos Sigurd Stave Maskin er gode gamle kjenninger, og derfor har vi kanskje en tilbøyelighet til å assosiere selskapet for mye med Fallköping. Iallfall ble vi overrasket på Vei og Anlegg over å oppdage en kraftig tre-kutter.

Produktet heter Schnitt-Griffy HS950, og navnet indikerer at produsenten er tysk. HS950 er siste utgave, veier985 kgog er beregnet på gravemaskin med maskinvekt 18 tonn eller mer. Kutteren har to gripere som holdet trestammen stabil, ikke bare under klippingen, men også når stammen skal ryddes vekk eller stables.

Når det gjelder maksimal tretykkelse oppgis360 mmfor or og280 mmfor eik. Rekkevidde fra traséen det skal ryddes langs, oppgis naturlig nok ikke siden den avhenger av gravemaskinens rekkevidde.

Sveitsisk snøfreser

Vi merket oss også en Zaugg snøfreser, og det viktige ved at den kommer fra et land med høyde over havet og mye snø. Den utstilte typen med modellnavnet Monoblock er beregnet på hjullaster som bæremaskin og leveres i 5 utgaver både når det gjelder bredde (2,0 m-3,30 m) og motorytelse (70 hk-600 hk).

Kanskje unødvendig å si, men Monoblock-freserne er «selvgående» i den forstand at de har egen motor (Daimler) og egen dieseltank. Ved hjelp av hurtigkoblingen kan hjullasterføreren alene skifte til annen redskap, og Zaugg tilbyr mange slike.

Ny Fallköping-detalj

Når det gjelder måling av utmatet mengde/vekt av sand/salt fra spredere, kan målingen bli unøyaktig når målingen skjer ved tradisjonell, fysisk måling ved utmateren, for eksempel skruen. Hvis målingen fortsetter etter at kassen er tom, kan det bli riktig galt.

Den sikreste målemetoden er bruk av veieceller montert i lastekassens fire hjørner. Denne metoden ble indikert som kommende, altså under utvikling, ved at den utstilte sprederen til Isaksen Entreprenør hadde en synlig veiecelle som illustrasjon for publikum. Det sier seg selv at flere, blant andre Statens vegvesen, håper Fallköping har systemet klart i nær fremtid.

Forsiden nå