Stor dag i den tyske byen Wittlich: Borgermester Joachim Rodenkirch (nr. 2 fra venstre) åpner offisielt Goodyear Dunlops nye regummieringsanlegg.
Stor dag i den tyske byen Wittlich: Borgermester Joachim Rodenkirch (nr. 2 fra venstre) åpner offisielt Goodyear Dunlops nye regummieringsanlegg.

Mer regummiering hos Goodyear Dunlop

Mange dekk for lastebil og buss har fått livet forlenget ved Goodyears regummieringsanlegg i Frankrike og England. Nå er et nytt produksjonsanlegg åpnet ved Dunlop-fabrikken i Wittlich, Tyskland.

Første april 2011 ble ingen spøk for borgermesteren i Wittlich, Joachim Rodenkirch. Men brede smil ble det likevel da han åpnet første byggetrinn i Goodyear Dunlops nye fabrikk for regummiering av lastebil- buss- og tilhengerdekk.

Fabrikken for nye dekk bidrar med 920 arbeidspalsser i Wittlich. Første april fikk byen offisielt 60 nye, og de vil bli flere.

Logistisk plassering

Den lille byen ikke så langt fra den tyske "romerbyen" Trier i Moseldalen, er ikke Tysklands mest kjente, så det ble spurt "hvorfor Wittlich?" Svaret anga to hovedfaktorer: Området ligger logistisk og befolkningsmessig i hjertet av Europa, og dessuten, og ikke minst - det ligger en stor dekkfabrikk der allerede. Det gir fordeler både når det gjelder kultur som inneholder lukten av gummi og nærheten til dekkproduksjon ved at bestefar, pappa og onkel Albert har jobbet ved fabrikken. Det er slik det engang var på Askim.

Av største betydning for regummieringsanlegget er at dekkfabrikken har produksjonsanlegg for gummiblandingene som brukes i nye dekk. Det blir god økonomi og god kvalitet av å bruke de samme blandingene i de regummierte dekkene. Påstanden som ble fremført ved åpningen, var da også at de regummierte dekkene skulle holde nøyaktig samme kvalitet som de nye, og ikke helt uvesentlig - til 40% lavere pris.

Lik kvalitet mulig?

Hvis man har det gamle begrepet "banepålegging" i tankene, regner man vel med at et banepålagt dekk ikke er helt det samme som et nytt. Men de regummierte dekkene fra Wittlich-anlegget er ikke kun "banepålagt". De er fornyet i en prosess som i stor utstrekning er lik prosessen nye dekk gjennomgår.

For Goodyear-dekkene gjelder regelen at kun nyere stammer med Max-teknologi blir regummiert. Tilsvarende regel gjelder for Dunlop-modellene. Når de brukte dekkene kommer inn til anlegget, blir de undersøkt med henblikk på skader, både visuelt og ved hjelp av laserteknologi. Små skader, få hull, eller liten skade på stålcorden blir reparert. Mange hull og større skader fører til at dekket blir kassert.

Når stammen er godkjent, blir gummien i slitebane og sidevegger raspet bort. Deretter legges det på ny gummi. Så blir dekket transportert på krok luftveien, uten kontakt med gulvet, til varmpressa som gir et slitebanemønster og egenskaper identisk med de nye dekkene som produseres i hallen ved siden av.

Etter den varme støpeprosessen i formen kommer herding og avkjøling. Deretter går dekket videre til sluttkontroll, blant annet trykkprøve. Da ser det regummierte dekket nøyaktig ut som et nytt, med ett unntak. På dekksiden er ordet "Retread" gravert inn i sideveggen.

To nye serier

Den første generasjonen regummierte dekk fra Goodyear bærer navnet NextTread. De to nye fra Goodyear Dunlop heter TreadMax (Goodyear) og MultiTread (Dunlop). Hittil har TreadMax-utvalget bestått av LHD II og RHD II for lang og regional transport pluss MCA universaldekk og MCD drivhjulsdekk for bykjøring. Nå blir utvalget utvidet med 10 nye mønstre og 20 nye dimensjoner.

For MultiTread (Dunlop) lanseres tre nye mønstre for å kunne tilby lastebil- og bussoperatørene et større utvalg. De tre nye mønstrene gjelder et nytt tilhengerdekk, et nytt 19,5-tommmers drivhjulsdekk og et drivhjulsdekk for bykjøring. Disse tre kommer i tillegg til eksisterende utgaver for lang- og regional transport pluss universaldekk for bykjøring.

Økende kapasitet

Første byggetrinn i det nye anlegget i Wittlich vil i løpet av 2011 nå en produksjonskapasitet på 100.000 regummierte dekk. Det skal i 2012 økes til 150.000. Antall mønstre og dimensjoner vil bli økt etterhvert. I 2012 vil antall ansatte i anlegget ha økt fra 60 i øyeblikket til 90.

Goodyears TreadMax-serie vil i tillegg til produksjonen i Tyskland bli produsert ved Riom-anlegget i Frankrike og i Wolverhampton i England. Begge disse anleggene er nylig renovert og produserer nå med høyteknologisk utstyr på samme nivå som i Wittlich.

Når det gjelder produksjon av nye dekk i Wittlich, produseres det nå i tre skift. Det gjelder dekk til lastebiler, busser, tilhengere, varebiler, anleggsmaskiner samt sommer- og vinterdekk til personbiler. Til sammen representerer disse 174 mønstre. I 2010 produserte fabrikken 2,1 millioner dekk.

Forsiden nå