Mesta dropper konsernmodellen

Mesta dropper konsernmodellen

Harald Rafdal blir administrerende direktør.

 

Styret i Mesta Konsern vedtok på styremøtet 29. august å avvikle konsernmodellen i Mesta. Det innebærer at Mesta Konsern AS, Mesta Drift AS og Mesta Elektro AS blir fusjonert til ett selskap - Mesta AS. Harald Rafdal blir adm. direktør i Mesta AS, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fusjonen blir gjennomført organisatorisk den 1. oktober, men den juridiske fusjonen først vil skje ved årsskiftet.

- Mestas kunder vil bli uberørt av endringene. Heller ikke for ansatte i produksjon og linjeledelse vil fusjonen få noen konsekvenser - det er business as usual, sier konsernsjef Harald Rafdal.

Mesta Verksted AS og Mesta Eiendom AS har betydelig internomsetning og forblir derfor egne AS for å sikre størst mulig markedsorientering. Mesta Sverige forblir også eget AS. Mesta Entreprenør AS blir videreført som eget AS fram til avvikling.

I Mesta AS vil de fem regionene i Mesta Drift, Mesta Elektro og Mesta Verksted AS bli organisert i divisjoner.

- Begrunnelsen for konsernetableringen i 2008 var behovet for å oppnå bedre operativ styring og klarere ansvarsfordelinger m.h.t marked, produkter, ressurser, resultater og balanse. Konsernmodellen avvikles fordi målene som ble satt for konsernetableringen er nådd, sier Rafdal.

- Et samlet Mesta vil øke nærheten til operativ styring og styrke kontrollen for konsernledelsen og styret i morselskapet, sier Rafdal.

Ved å etablere ett AS er det mulig med ytterligere kostnadsreduksjoner og økt konkurransekraft gjennom å samle stab-/støttefunksjoner og ta ut synergigevinster.

- Innen 1. oktober blir det avklart hvem som vil inngå i den nye ledergruppen og omfanget av overtallighet i stabs- og støttefunksjoner, sier Rafdal.

Forsiden nå