Mesta lavest igjen

Mesta lavest igjen

Mesta ligger godt an til å fortsette drift og vedlikehold av veier på Helglandskysten.

To entreprenører har levert tilbud på driftskontrakt på Helgelandskysten for perioden 2013-2018:

Veidekke Industri AS, Oslo, 209.353.170 kr.
Mesta AS, Lysaker,             190.670.174 kr.

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger langs fylkesveger i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstadhaug, Dønna, Herøy og Leirfjord, samt deler av Hemnes kommune.

Tilbudene blir nå kontrollregnet før entreprenør velges. Driftskontrakten skal tre i kraft fra 1. september 2013.

Varangerhalvøya og Nord-Salten

Mesta var nylig lavest også på .

Forsiden nå