Mesta med kontrakt i Oppland

Mesta med kontrakt i Oppland

Mesta AS får fra 1. september ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten.

Totalt dreier det seg om ca. 625 km vei. Denne nye driftskontrakten er på 183 mill. kroner, og har en varighet på 5 år.        

De 625 km vei er fordelt på 77 km riksvei, ca. 15 km gang- og sykkelvei langs riksvei, ca. 500 km fylkesvei og ca. 32 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei samt fortau.

Driften og vedlikeholdet av veinettet innebærer brøyting, strøing, renhold av veiområde og installasjoner, grøntskjøtsel, lapping av hull og vedlikehold av grusdekker. I tillegg skal Mesta gjennomføre inspeksjon og kontroll av veinettet med tilhørende objekter.

Forsiden nå