Motorsalg blir en del av Yours Equipment Holdeing, som skal eies av Mesta Tertnes Holding.
Motorsalg blir en del av Yours Equipment Holdeing, som skal eies av Mesta Tertnes Holding.

Mesta skal selge anleggsmaskiner

Mesta og Tertnes Holding lager nytt konsern og skal drive verksted og salg av anleggsmaskiner.

Det nye konsernet vil få 190 ansatte og forventes å omsette for 300 millioner kroner i 2013.

Konsernetableringen vil skje ved at Mesta og Tertnes Holding Industri etablerer ett nytt selskap som skal eie selskaper som i dag eies av Mesta og Tertnes Holding Industri. Selskapet vil få navnet Yours Equipment Holding, der Tertnes og Mesta skal eie 50 prosent hver.

Mesta vil legge Mesta Verksted inn i Yours Equipment Holding.

Tertnes Holding Industri vil legge inn selskapene Motorsalg, Yours Equipment, Øverum Slitedeler og Presis Verksted i Yours Equipment Holding.

Driver som før

Alle selskapene vil fortsatt drive under egne navn og varemerker, opplyser Adm. direktør i Mesta Verksted Svein Huse til AT.no.

Hvert selskap driver sin virke som før, men i en ny familie som skal opptre mer felles, sier Huse.

Han forteller også at ordet Yours i moderselskapets navn er noe som kan komme til å prege alle selskapene i konsernet fremover.

Komplett

Det nye konsernet vil være en komplett tilbyder av maskiner, utstyr og deler fra store og anerkjente internasjonale leverandører, og vil ha samlokaliserte verksteder og salgskontorer over hele landet.

- Den industrielle begrunnelsen for den nye etableringen er at god dekning på service og verkstedtjenester vil generere maskinsalg og en tilstedeværende salgsorganisasjon vil generere verkstedtjenester. Det nye konsernet har klare vekstambisjoner og får en større gjennomslagskraft i markedet enn selskapene ville fått hver for seg, sier adm. direktør Harald Rafdal i Mesta.

I løpet av 1. kvartal skal Mesta og Tertnes Holding gjennomføre en prosess med formelle avklaringer. Når disse avklaringene er gjennomført og godkjent av de to selskapenes styrer, vil det nye konsernet bli etablert.

- For de ansatte vil det nye konsernet ikke innebære store endringer. De fem selskapene vil ha samme navn, samme lokalisering og samme ledelse som i dag. Alle datterselskapene vil videreføre sin eksisterende kundeportefølje, sier Rafdal.

Yours Equipment Holding vil ha en konsernsjef som skal lede konsernet. Denne personen er ikke ansatt per dags dato, men vil ha tilhold i Bergen.

Litt om de ulike selskapene:

Mesta Verksted er en landsdekkende verkstedkjede med 17 verkstedflater. Selskapet tilbyr vedlikehold, service, reparasjoner, utbedringer og sakkyndig kontroller. Oppdragsmengden fordeler seg 50/50 mellom Mestas maskiner og kjøretøy og eksterne kunder.

Motorsalg ble etablert i 1960 og har lange tradisjoner med import og distribusjon av maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Motorsalg er eneforhandler av:

- Kato
- Terex
- Atlas
- Menzi Muck 
- Multi Hog

Yours Equipment

Yours Equipment ble etablert i 2005 som et importfirma for Motorsalg sine agenturer i Norge og for distributører i Nord-Europa.

Øverum Slitedeler

Øverum Slitedeler er etablert i 1985 og etter 25 år som familieselskap kjøpte Tertnes Holding Industri selskapet. Slitedeler til hjullastere og gravemaskiner, slitestål til vintervedlikehold og Rasco-utstyr til sommer- og vintervedlikehold er eksempler på produkter selskapet tilbyr.

Presis Verksted

Presis Verksted ble etablert i 2009. Opprinnelig skulle dette i hovedsak dekke vedlikeholdsbehovene til alle kjøretøyene i Tertnes Holding-gruppen, men har i tillegg spesialisert seg på avanserte påbygg i tillegg til reparasjon og vedlikehold av chassis.

Forsiden nå