I haugen av lette Leca-kuler blir store gutter lekne smårollinger, fra venstre Tom Atle Petterson (salgsansvarliganlegg Leca Weber) og anleggsleder Mads Bakken (Martinsen & Duvholt AS)
I haugen av lette Leca-kuler blir store gutter lekne smårollinger, fra venstre Tom Atle Petterson (salgsansvarliganlegg Leca Weber) og anleggsleder Mads Bakken (Martinsen & Duvholt AS)

Millioner Leca-kuler på ny E18

Høsten 2014 åpnes 24 km ny motorvei i Vestfold. Arbeidet med 4-feltsutvidelsen av E18 til 2,4 milliarder kroner begynte i høst, og de første lettfyllingene er allerede på plass. De består av millioner med luftige Leca-kuler.

Weber Leca skal levere ca. 75.000 m 3

lettklinker (0-32 mm) til to av veiparsellene på den 24 km lange E18-strekningen Gulli-Langåker. Det ligger an til at Leca-volumet på den nye veistrekningen vil bli økt med inntil 100.000 m 3.

Lengste parsellen

Den nye motorveitraséen er delt i tre parseller:

NCC Construction Norge bygger parsellen Gulli-Holmene på ca. 6 km, Veidekke parsellen Holmene-Tassebekk på ca. 7 km og Skanska den lengste parsellen Tassebekk-Langåker på 12 km.

Skanska har allerede bestilt ca. 50.000 m 3 Leca-klinker til lettfyllinger i traséen. En av fyllingene er allerede på plass på Natval hvor den nye av-/påkjøringen til Sandefjord blir liggende. Maskiner og mannskap fra Sandefjord-entreprenøren Martinsen & Duvholt AS (eies 75% av Skanska) begynte arbeidet med den nye avkjøringen i begynnelsen av september, og i slutten av november startet utleggingen av ca. 7000 m 3 Leca-kuler over en strekning på ca. 250 meter. På det dypeste blir Leca-fyllingen 4 m høy.

Bløt grunn

- På denne strekningen er det bløtt i grunnen, og etter fjerning av vegetasjon og leire fyller vi Leca-klinker i bunnen på den 250 m lange strekningen. Leca-fyllingen legges på fiberduk, og når dozeren har planert ut hele strekningen, pakkes Leca-massene inn i fiberduken. Fyllinga blir som ei stor og hard pølse. Som motfylling i ytterkanten av den nye traséen benytter vi EPS-islolasjon/isoporblokker. Høydeforskjellen mellom Leca-fyllinga og eksisterende veitrasé er ca. 70 cm. På toppen av Leca-fyllinga vil det bli lagt et betongdekke som forsterkning og miljøkulvert i forbindelse med den ny av-/påkjøringen til Sandefjord, forklarer anleggsleder Mads Bakken i Martinsen & Duvholt AS som har 50-60 mann i sving på den nye E18-parsellen.

Bærer fint

Til planeringen av Leca-klinkeren benyttes en Komatsu-dozer 65PX (23 tonn) med 800 mm belteplater. Bak spakene sitter Trond Klavenes.

- Leca-klinker'n bærer godt, og med de breie beltene flyter vi trygt over ved hver passering, sier Klavenes og gjør vending på vending med tusenvis av Leca-kuler "klistret" til skjæret.

200.000 m i året

Lecas lettklinker kan benyttes til blant annet frostsikring/isolasjon, jord-/setningsreduksjon og stabilitetssikring. Klinker'n produseres på Weber Lecas fabrikk i Rælingen på Romerike, og i et "normalt" år leverer produsenten 150.000-200.000 m3 til vei-og jernbaneprosjekter over hele landet. Det opplyser Tom Atle Pettersen som er Weber Lecas salgsansvarlig/anlegg.

- I årsvolumet på 150.000-200.000 m 3 inngår også fraksjonen 10-20 mm. Denne er lettere og har bedre dreneringsevne. Vi leverer spesielt mye av denne fraksjonen til entreprenører i Trøndelags-fylkene, sier Pettersen som opplyser at NCC har bestilt ca. 25.000 m 3 lettklinker til sin parsell på E18-utvidelsen i Vestfold. I skrivende stund er det ikke avklart om Veidekke skal ha 100.000 m 3 til lettfyllinger på sin parsell.

Forsiden nå