Prosjektdirektør Frode Nilsen i LNS hevder at med den norske måten å drive tunneler på, er det fullt mulig å hente ut oljen i Lofoten via et tunnelsystem og driftshaller.
Prosjektdirektør Frode Nilsen i LNS hevder at med den norske måten å drive tunneler på, er det fullt mulig å hente ut oljen i Lofoten via et tunnelsystem og driftshaller.

Minigraverens vekst i Norge

Den grønne bølgen er over oss. Slik lød tittelen i premiereutgaven av Anlegg&Transport i september 1984 hvor vi også rapporterte fra utstillingen "Park og Anlegg '84". Tittelen kunne kanskje allerede da ha vært: "Minigraver-bølgen er over oss", for det var i denne perioden japanske minigraverne for alvor fikk fotfeste hos norske entreprenører.

I reportasjen fra Ullevål-utstillingen trykket vi bildet av den eneste minigraveren vi fant. Det var en Mini ABS TB650S på 1100 kg, importert av ABS Maskin AS og da som nå, produsert av japanske Takeuchi.

Takeuchi er, som våre maskininteresserte lesere vet, fortsatt på markedet, importeres av samme firma og har fra starten for 27 år siden vært blant de tre mest solgte merkene i segmentet minigravere.

Den minste mest etterspurt

Tannpirkere, sa barkede anleggsfolk og maskinkjørere om de første minigraverne de så bilder av eller observerte på reise i Asia sent på 70-tallet.

- Det er mulig erfarne maskinførere tenker slik, men pipa får nok en annen lyd når de prøver maskinen. Det er utrolig hvor mye jobb du kan utføre med en minigraver på 1,1 tonn, for ikke å snakke om 3,5 og 6,5-tonnerne, sa Hans Olav Arnesen i vårt møte på Ullevål i 1984.

Maskinveteranen uttrykte sin klokkertro på det nye minikonseptet, og han fikk rett. Det tok ikke lang tid før minigravere på gummi- og stålbelter overtok den hjulgående gravelasterens rolle som primærmaskin ved småjobber. Enkel å bruke, rundtomsvingende og enkel å transportere var egenskaper som talte i minigraverens favør.

A&T-statistikk

I de første årene i A&Ts historie innhentet vi vår egen maskinstatistikk, noe vi anså som nødvendig siden flere importører av forskjellige grunner unnlot å rapportere til Maskingrossisterne Forening (MGF).

Over 50 maskinimportører rapporterte sine tall direkte til A&T. De letteste minigraverne ble registrert i tre klasser, 0-2 tonn, 2,1-6 tonn, og 6,1-8 tonn.

Det bemerkelseverdige er at vi så tidlig som i 1985 registrerte at salget av minigravere opp til 6 tonn, gjorde et kraftig byks opp på statistikken. I klassen 0-2 tonn ble det i 1985 solgt 155 maskiner. Tallet økte til 242 maskiner i 1986 og 280 maskiner i 1987 før markedsbremsen ble satt på, og salget sank til 151 maskiner i 1988.

Tilsvarende utvikling fikk vi i også i klassen 2,1-6 tonn med 66 solgte maskiner i 1985, 85 maskiner i 1986, 101 maskiner i 1987, før salget sank til 75 maskiner i 1988.

Ledende merker var Takeuchi fra ABS Maskin AS, Hanix (Nissan) fra MiniMaskiner (nå Beck Maskin), Pel Job (senere kjøpt av Volvo) og Kubota som da ble solgt av Motorsalg AS, og nå markedsføres av Hymax. Også IHI yppet seg i perioder før også de europeiske produsentene og de store maskinaktørene kom med i minigraver-galoppen.

Delt statistikk

Veksten i det nye minimaskinsegmentet resulterte i at MGF fra 1990 splittet gravemaskinstatistikken og registrerer minimaskinene i egen gruppe. Samtidig avviklet også A&T innhentingen av egne tall, og fra 1990 har vi holdt oss kun til MGFs tall.

Selv idag er det noen importører som av forskjellige grunner ikke rapporterer sine salgstall til MGF. Derfor er de komplette salgstallene noe høyere enn de som kommer frem i rapportene. I tillegg har det, spesielt i de senere år, vært økt import av kjent minimaskinmerker, brukte og nye, til landet.

Over 10.000 minigravere

Statistikken fra MGF over solgte minigravere fra 1990-2009 viser at det ble innrapportert 7941 maskiner. I tillegg kommer innhentede tall fra A&T for årene 1985-1988 som viser et salg på 1055 minigravere opp til 6 tonn. Samlet gir det et salg på 8996 maskin, og dersom vi anslår at 1989 ga et salg på 100 maskiner vil vi fra 1985 til 2009 ha registrert et totalsalg på 9096 minigravere på belter her i landet.

Det er neppe å ta for hardt i når vi antyder at 10.000-grensen er passert dersom vi også tar hensyn til direkteimport og noen hull i rapporteringen. Fra 1999 har minigravere på belter som gruppe betraktet, vært nummer to på maskinstatistikken, kun slått av store gravemaskiner. Siden 1990 har minigravere vært blant topp tre i maskinsalget i landet.

Dette har skjedd parallelt med at gravelastermarkedet nesten er blitt borte. I motsetning til Sverige ble de rundtomsvingende minigraverne raskt populære hos oss, mens salget hos vår nabo først det siste tiåret har skutt fart. En annen tendens i vår hjemlige andedam, er at større traktorer nå spiser seg inn på anleggsmarkedet. På en måte blir traktoren et supplement til hjulgående gravelasterne.

Forsiden nå