Ministeren vil møte lastebilnæringen

Ministeren vil møte lastebilnæringen

Samferdselsminister Marit Arnstad har invitert representanter for lastebilnæringen til et møte for å utveksle erfaringer og synspunkter når det gjelder bruken av akselløft på vinterføre

Vegdirektoratet vil også delta på møtet, som finner sted i midten av november.

- I møtet skal vi også drøfte hvilket handlingsrom man har for tilpassing håndheving av bestemmelsene i dagens regelverk. Det er viktig å få en nærmere avklaring av dette, sier samferdselsministeren.

Forsiden nå